Menu Zamknij

Remonty budynków zagrażają ptakom, które w ich skutek nie tylko tracą siedliska ale również życie. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, nie pozostawajmy obojętni.

Ptaki to dzikie zwierzęta, które najczęściej spotykamy w mieście. Ich obecność w naszym otoczeniu wydaje się oczywista. Przyszłość ptaków w miastach jest jednak niepewna. Zwierzęta te tracą swoje siedliska w skutek m.in. wycinania starych drzew oraz przez remonty budynków. Przy okazji tych ostatnich ptaki często tracą również życie.

Większość miejskich ptaków gniazuje w budynkach. Badania przetoczone przez Dorotę Zielińską ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, podczas wykładu, do którego link zamieszczamy poniżej, świadczą o tym, że na terenie warszawskiej dzielnicy Śródmieście w budynkach gnieździ się 17 gatunków ptaków. Liczebnie odnosi się to do 80% populacji lęgowej ptaków. Część ptaków gnieździ się w budynkach z niemożności znalezienia w mieście dziuplastych drzew, w których mogłyby wychować młode. Wiele z nich jednak nie jest w stanie gniazdować w drzewach. Budynki i inne konstrukcje stworzone przez człowiaka, to jedyne miejsca, w jakich mogą założyć gniazda.

W budynkach gnieżdżą się m.in. kawki, jerzyki, jaskółki oknówki, wróble, gołębie ale też sowy i pustułki. Miejsca wykorzystywane przez ptaki to stropodachy (niskie przestrzenie między ostatnią kondygnają budynku a dachem), szczeliny w elewacjach, miejsca za rynnami i pod parapetami itd. Remonty elewacji a zwłaszcza ocieplanie budynków styropianem zagraża ptakom. Podczas remontów często zdarza się, że ptasie gniazda są zamurowywane, razem ze znajdującymi się w nich pisklętami. W ten straszny sposób giną również dorosłe ptaki, które nie mogą wydostać z zajmowanych przez siebie przestrzeni. Ptaki często giną nie mogąc wyjść przez otwory wentylacyjne, które zostały pokryte siatką. Prace remontowe również płoszą ptaki, które nie są w stanie wystarczająco często karmić piskląt, co zagraża ich życiu.

Niszczenie gniazd, zabijanie ptaków i ich płoszenie jest zabronione przez prawo. Ptaki zamieszkujące budynki należą do gatunków podlegających ochronie. Inwestor, przed przeprowadzeniem remontu ma obowiązek zrobienia ekspertyzy ornitologiczej i postępowania w taki sposób by nie szkodzić ptakom w okresie lęgowym. Jeśli w skutek remontu ptaki tracą swoje siedliska konieczna jest kompensacja przyrodnicza czyli np. zamontowanie na budynku budek lęgowych.

Gdy jesteśmy świadkami niszczenia ptasich gniazd lub innych działań zagrażających ptakom podczas remontów budynków, reagujmy. Możemy głosić taką sytuację na policję lub straż miejską. Możemy również skontaktować się z organizacjami zajmującymi się ptakami jak np. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Fundacja Noga w Łapę prowadzi Ptasi Patrol Interwencyjny, który wyratował z opresji wiele miejskich ptaków.

Na zdjęciach jerzyk w locie oraz pustułki. Fot. scyrene / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) ; Jacek P. / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Joanna Sanecka

Podobne wpisy