Menu Zamknij

nieużytki

Na czym polega fenomen nieużytków?

Maciej Łepkowski jest nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem czwartej przyrody. Magister filozofii z doktoratem obronionym na architekturze krajobrazu, prezentuje nam badania i plany dotyczące warszawskich nieużytków. Rozmowę przeprowadził Maciej Kozłowski.

BIODRÓŻ w Cieszynie, 16 kwietnia 2024

Dzikarium. Inaczej nieużytek, czyli obszar niezwykle użyteczny. Tak zaczyna się definicja tego słowa w „Atlasie dziur i szczelin” Michała Książka. To zieleń, która wciska się między szczeliny, wybucha bioróżnorodnością w najmniej…

Czwarta przyroda

Pierwszej przyrody w miastach już w zasadzie nie ma. Jej pozostałości można znaleźć jeszcze w rezerwatach przyrody. Druga przyroda: łąki kośne, lasy gospodarcze, pola uprawne na obrzeżach ulegają zabudowie mieszkaniowej.…

(Nie)użytki Warszawskie – potencjał dla zieleni miejskiej?

Tak zwane „miejskie nieużytki” to obszary powstałe w wyniku niekontrolowanej sukcesji roślin („zarastania”) opuszczonych terenów. Stały się one w ostatnim czasie przedmiotem zainteresowań nie tylko naukowców ale i urbanistów, architektów krajobrazu i władz miejskich.