Polecane zasoby – usługi ekosystemów

Usługi ekosystemów w teorii i praktyce. Polecamy artykuły, publikacje, strony internetowe poświęcone zarówno teorii, jak i dobrym praktykom związanym z usługami ekosystemów.

Publikacje dostępne w sieci: 

„Lasy, zdrowie, zmiany klimatu” – Broszura Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) na temat usług, które lasy dostarczają mieszkańcom miast (ang.).

„Siedem faktów o usługach ekosystemów” – Broszura Komisji Europejskiej o usługach ekosystemów (pl).

„The Corporate Ecosystem Services Review” – raport przedstawiający metodologię, dzięki której menedżerowie mogą zidentyfikować ryzyko oraz szanse wynikające dla organizacji z ich zależności od środowiska oraz wpływu, jaki na nie wywierają.

GRI: „Approach for reporting on ecosystem services” – Raport otwierający dyskusję o tym, jak raportować wpływ organizacji na usługi ekosystemów (ang.).

Raporty:

Nature in Performance: Integrating Ecosystem Services into Business Performance Systems – raport omawia sposoby, w jakie przedsiębiorstwa mogą uwzględniać usługi ekosystemów w swojej działalności, poczynając od strategii, przez projektowanie produktu po raportowanie zrównoważonego rozwoju (ang.).

Greening European Cities – raport z warsztatu dla organizacji pozarządowych, który odbył się w dniach 9-11 września 2011 roku w Hamburgu. W raporcie m.in. zaprezentowano inicjatywy i projekty podejmowane na obszarach zurbanizowanych, w tym projekt Fundacji Sendzimira.

Artykuły w prasie i portalach: 

Thinktosustain.com: „Green Plants Reduce City Street Pollution Much More Than Previously Believed” – o tym, że zieleń w mieście redukuje ilość zanieczyszczeń atmosferycznych, takich jak dwutlenek azotu i mikrocząstki, nawet 8 razy bardziej, niż sądzono wcześniej.  

StockholmResilience.org: „Green cities keep the doctor away” – o tym jak zielone miasta pozytywnie wpływają na zdrowie ich mieszkańców. Artykuł w kontekście badań Cities and Biodiversity Outlook (CBO) prowadzonego przez szwedzkich naukowców (ang.).

Gazeta Wyborcza: „Najdroższe mokradła świata” – ludzie przekonują sie o tym, że mokradła są pożyteczne. Tam gdzie kiedyś osuszano je na wielką skalę, by pozyskać tereny pod budowę, dziś na równie wielką skalę buduje się sztuczne.

Polskalokalna.pl: „Zieleń w miastach zmniejsza zagrożenie powodziowe” – praktyczny przykład wykorzystania regulacyjnych usług ekosystemów w miastach.

Projekty poświęcone usługom ekosystemów:

Łódź: Błękitno-Zielona Sieć – projekt z pogranicza ekohydrologii i urbanistyki. Zrenaturyzowane doliny łódzkich rzek, bezpieczne kąpieliska, atrakcyjne parki i ścieżki rowerowe połączone w jedną sieć, to łódzki przepis na podniesienie jakości życia mieszkańców miasta i praktyczne wykorzystanie usług ekosystemów.  

Łódź: Ekologie Miejskie – projekt lokalny, którego celem jest zwrócenie uwagi na zależności między mieszkańcami a otaczającym ich środowiskiem. Jak to robią w Łodzi? Poczytajcie.

Europejska Zielona Stolica – serwis poświęcony inicjatywie Komisji Europejskiej, jaką jest projekt European Green Capital (ang.).

Strony internetowe:

Ecosystem Services Partnership – ESP tworzą naukowcy i praktycy, zajmujący się na co dzień usługami ekosystemów. Na stronie internetowej są dostępne liczne odesłania do wartościowych publikacji i stron internetowych.