Usługi ekosystemów

Opierają się na najważniejszym światowym mega-zasobie, jakim jest ekosystem. Ekosystem ilustruje funkcjonowanie przyrody. Składa się głównie z roślin, zwierząt, mikroorganizmów, wody, powietrza, pomiędzy którymi zachodzą interakcje. Funkcjonowanie ekosystemów jest podstawą dobrobytu człowieka. Stanowi również najbardziej ekonomicznie uzasadnioną działalność, ponieważ prawie każdy zasób, z którego na co dzień korzysta ludzkość, bezpośrednio lub pośrednio zależy od przyrody. Korzyści, które człowiek czerpie z przyrody, określa się pojęciem usług ekosystemów.

Usługi ekosystemów można podzielić na cztery kategorie:

  • usługi zaopatrujące (provisioning services),
  • usługi regulacyjne (regulating services),
  • usługi podstawowe lub siedliskowe (supporting lub habitat services),
  • usługi kulturowe (cultural services).

Definicja pochodzi z publikacji Fundacji Sendzimira: Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej

Literatura dodatkowa:

  1. Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC
  2. Kronenberg J., Bergier T., Podręcznik wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków, 2010