Błękitno-zielona infrastruktura

Błękitno-zielona infrastruktura (BZI) to rozwiązania mające na celu włączanie rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) do zagospodarowywania terenu. BZI to wszelkie założenia zieleni, w szczególny sposób rozwiązujące występujące lokalnie problemy i poprawiające mikroklimat miejsca. Do rozwiązań BZI można zaliczyć w szczególności takie, które pozwalają efektywnie zagospodarować wodę – np. deszczówkę. Wśród rodzajów BZI należy wymienić:

  • zbiorniki i stawy retencyjne,
  • niecki infiltracyjne,
  • muldy i rowy,
  • ogrody deszczowe.

Fundacja Sendzimira przygotowała wiele publikacji na temat tego, jak partycypacyjnie wprowadzić ww. rozwiązania w przestrzeni. Zachęcamy do zapoznania się z broszurami oraz filmami, które pomogą Wam zrozumień na czym polega tworzenie obiektów błękitno-zielonej infrastruktury, oraz jak można samodzielnie takie rozwiązania stworzyć.

  1. Broszury instruktażowe dot. zwiększania retencji krajobrazowej
  2. Filmy instruktażowe – jak stworzyć ogród deszczowy