Menu Zamknij

Warsztat Jak skutecznie wprowadzać innowacyjne rozwiązania BZI do miast? Wrocław (9.01.2018)

9 stycznia 2018 r. we Wrocławiu przedstawiciele zarządów zieleni i innych jednostek zaangażowanych w ten proces z Krakowa, Tychów, Warszawy i Wrocławia spotkali się ponownie, by podzielić się doświadczeniem i dobrymi praktykami. W ramach trzecich warsztatów z serii, realizowanej pod projektem Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach, analizowali wyzwania związane z wprowadzaniem błękitno-zielonej infrastruktury do miast.

Punktem wyjścia do dyskusji o błękitno-zielonych rozwiązaniach była prezentacja dr hab. inż. Tomasza Bergiera, który przedstawił możliwości wprowadzania błękitno-zielonej infrastruktury w różnych przestrzeniach miejskich. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z licznymi przykładami konkretnych rozwiązań i praktyk skutecznie stosowanych w europejskich miastach.

Jakie bariery utrudniają wprowadzanie błękitno-zielonej infrastruktury do miast?

Z tym pytaniem uczestnicy zmierzyli się w grupach i wypracowali listę barier, w podziale na rózne typy terenów zieleni (zieleń przyuliczna, parki, zieleń wokół budynków oraz korytarze ekologiczne). Wśród wymienianych barier niezależnie od rozpatrywanego typu zieleni, najczęściej pojawiały się:

  • był brak świadomości mieszkańców, jak i władz o potrzebie wprowadzania błękitno-zielonych rozwiązań do miast,
  • brak wiedzy jak takie rozwiązania wprowadzać,
  • brak dokumentów i rozporządzeń zachęcających do ich wprowadzania,
  • problemy z własnością gruntów w mieście, uniemożliwiające wprowadzanie niektórych rozwiązań, jak korytarzy ekologicznych, które powinny stanowić spójne systemy w miastach.

Rozważania na temat barier ograniczających wprowadzanie błękitno-zielonych rozwiązań zakończone były prezentacją radczyni prawnej Agnieszki Masłowskiej-Gądek, na temat uwarunkowań prawnych związanych z urządzeniami błękitno-zielonej infrastruktury.

W jaki sposób wprowadzać błękitno-zielone rozwiązania do polskich miast?

W kolejnej części warsztatu uczestnicy dyskutowali w grupach nad działaniami jakie należy podjąć, oraz jakie już są podejmowane w miastach jak również dokumentami, które należałoby przyjąć, aby móc wprowadzać innowacyjne rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury do miast.

Najważniejszym wnioskiem z dyskusji była potrzeba wymiany doświadczeń między miastami, które każde nieco inaczej stara się podejść do tematu. Postulowano wręcz powołania zespołu międzymiastowego, który usprawniłby wymianę dobrych praktyk i doświadczeń. Podkreślano również konieczność organizowania konferencji przez miasta, skierowanych do specjalistów, fachowców, branżystów, żeby byli oni na bieżąco informowani o miejskiej polityce w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury oraz znali i rozumieli oczekiwania w tym zakresie ze strony urzędu.

Jak przejść od planowania do działania? – zdaniem uczestników warsztatów najlepiej realizując i monitorując efekty małych, pilotażowych projektów. Realizacja takich projektów oswoi zarządców oraz wykonawców z innowacyjnymi rozwiązaniami, jak również da odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, które w obecnej sytuacji hamują wprowadzanie błękitno-zielonej infrastruktury do miast.

Efekty warsztatów zostały podsumowane w raporcie, który stanowił punkt wyjścia do dalszych prac przedstawicieli miast partnerskich w ramach projektu nad rozwiązaniami wyzwań zarządzania zielenią miejską.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy