Menu Zamknij

Analiza doświadczeń miast partnerskich we wdrażaniu kryteriów środowiskowych do zamówień publicznych

Czy zarządy zieleni wprowadzają elementy zielonych zamówień publicznych do prowadzonych postępowań?

Zarządy zieleni oraz jednostki pokrewne mogą dbać jakość zieleni miejskiej m.in. poprzez wprowadzanie obowiązujących standardów, rozporządzeń prezydentów czy uchwał. Jednym z bardzo ważnym elementów są zamówienia publiczne prowadzone w każdej jednostce miejskiej.

Czy miasta wykorzystują tę możliwość? Czy wprowadzają do zamówień publicznych zapisy działające na korzyść zieleni miejskiej, podnosząc jej jakość oraz takie, które ją chronią?

Raport stanowi podsumowanie analizy doświadczeń miast partnerskich projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni miejskiej” we wdrażaniu rozwiązań korzystnych dla zieleni poprzez zamówienia publiczne. Jest podsumowaniem rozmów z urzędnikami zajmującymi się zamówieniami publicznymi w zarządach zieleni miejskiej, zarządzie inwestycji miejskich oraz dziale zieleni w Jaworznie, Łodzi, Krakowie, Warszawie oraz Wrocławiu.

 

Podobne wpisy