Usługi ekosystemów

Głównym celem portalu „Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast” jest popularyzacja tego pojęcia w Polsce i wprowadzenie go do dyskusji dotyczących rozwoju polskich miast.

W tej sekcji piszemy o tym co to są usługi ekosystemów, o usługach ekosystemów w miastach, szerzej omawiamy przykład Stambułu w Turcji oraz polecamy inne zasoby na ten temat.


Ogród cieszy, karmi i… leczy!

Hortiterapia to oficjalnie stosowana na świecie metoda lecznicza. Według niej, zarówno kontakt z roślinnością, jak i praca fizyczna w ogrodzie wywierają korzystne działanie w terapii osobowości, resocjalizacji oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Służy ona również zdrowym, którzy z pracy i przebywania w ogrodzie czerpią szereg benefitów.

Czytaj dalej „Ogród cieszy, karmi i… leczy!”