Menu Zamknij

Warsztat Standardy ochrony zieleni w trakcie prowadzenia prac budowlanych (8.03.2019)

8 marca w Warszawie odbyło się spotkanie dot. „Standardów ochrony zieleni w trakcie prowadzenia prac budowlanych”. Do debaty na temat zarządzania zielenią w mieście zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jak również inwestorzy, architekci i projektanci.

Praca skupiała się na wymianie doświadczeń i wypracowywaniu na ich podstawie wspólnych rozwiązań.

W pierwszej części warsztatu uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania:

  • Jakie rozwiązania w procedurach można zastosować aby uniknąć negatywnych skutków?
  • Na którym etapie procesu inwestycyjnego można zapewnić ochronę drzew?

Podczas pracy w sześciu grupach tematycznych, każde pytanie było analizowane z perspektywy przyporządkowanego do grupy tematu, wśród których pojawiły się następujące problemy, związane z ochroną zieleni na placu budowy:

  • zasypanie systemu korzeniowego,
  • wjazd na teren budowy,
  • składowanie materiałów budowlanych,
  • zanieczyszczenie gruntu odpadami budowlanymi,
  • wpływ maszyn na koronę i pnie drzew,
  • infrastruktura i wykopy w pobliżu drzew.

Jak potoczyły się dyskusje?

Uczestnicy wskazali, że kluczową kwestią jest zwiększenie świadomości społecznej i edukacja, na temat wartości drzew i ich cech. Co ważne, podkreślono również, jak ważnym elementem na każdym etapie  prowadzenia inwestycji jest informowanie społeczeństwa. Dzięki szerokiej i ogólnodostępnej wiedzy można sprawniej egzekwować nieprawidłowości wynikające z zaniedbań np. na placach budów.

Dalej podniesiona została kwestia waloryzacji zieleni i fakt, że drzewa na etapie prac przygotowawczych powinny zostać „wycenione”. Znana powinna być była ich wartość, aby następnie podczas realizacji inwestycji, mógł być sprawowany nadzór inwestorski, opiniujący prowadzenie prac i ich wpływ na istniejącą zieleń.

Ale to nie wszystko…

Kolejną ważną kwestią podniesioną podczas debaty był postulat dążenia do ujednolicenia zapisów umów (dot. wytycznych czy kar) na poziomie miasta – np. poprzez wydanie zarządzenia prezydenta. Znacząco usprawniłoby to proces opiniowania ofert, a także jasno określiło, standardy panujące na terenie Warszawy.

To tylko część z zaprezentowanych podczas spotkania pomysłów na usprawnianie zarządzania zielenią w mieście, w szczególności zielenią, która może ulec zniszczeniu w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych. Niebawem pojawi się raport zbiorczy z trzech warsztatów przeprowadzonych we współpracy z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, prezentujący efekty pracy multidyscyplinarnych zespołów warsztatowych.

Podobne wpisy