Menu Zamknij

Warsztat Standardy dotyczące prowadzenia inwestycji liniowych na terenach zieleni, Warszawa 24.01.2019

24 stycznia 2019 r. odbył się warsztat dotyczący prowadzenia inwestycji liniowych na terenach zieleni. Warsztat został zrealizowany przez Fundację Sendzimira we współpracy z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”.

Podczas spotkania dyskutowano nad zasadami prowadzenia inwestycji liniowych oraz tym jak można je uregulować, by chronić zieleń. Na spotkanie przybyła liczna grupa uczestników (37 osób), w tym przedstawiciele Urzędów Dzielnic, Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Miejskich, Metra Warszawskiego a także pracownicy firm wykonawczych i projektowych. Najliczniejszą grupą byli przedstawiciele Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Część Pierwsza – Wyzwania

Spotkanie rozpoczęło poszukiwanie wyzwań, związanych z ochroną zieleni podczas prowadzenia procesu inwestycyjnego. Uczestnicy zidentyfikowali kilka kluczowych problemów:

  1. Przy tworzeniu projektów branżowych brak jest specjalistów w zakresie ochrony zieleni. Brak jest także odpowiedniej koordynacji interdyscyplinarnych zespołów opiniujących projekt, w których podczas wspólnych narad, można by dopracować projekt unikając tym samym szkód.
  2. Sprzeczne i niewystarczające przepisy prawa – zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym. Brak przepisów wykonawczych do prawa budowlanego, brak spójnych wytycznych i wymagań odnośnie zapisów dot. zieleni w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU). Wykonawcy nie są obarczeni konkretnymi przepisami.
  3. Brak odpowiedniej edukacji i szkoleń kierunkowych – w tym głównie dla wykonawców.

 

Część druga – zalecenia

Po przeanalizowaniu problemów jakie związane są z ochroną zieleni podczas prowadzenia inwestycji liniowych uczestnicy pracowali nad określeniem usprawnień, które pomogłyby w walce z nieodpowiednim traktowaniem zieleni. Główne zalecenia to:

  1. Powinny zostać stworzone wytyczne dot. tworzenia projektów i tego co projekt powinien zawierać (włączając w to konkretne rozwiązania techniczne, które powinny być uwzględniane w projekcie).
  2. Obowiązkowa edukacja w postaci szkoleń dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego (w tym także zobowiązania generalnego wykonawcy do określenia wymagań wobec podwykonawców).
  3. Stały nadzór inwestorski (wewnętrzny – np. pracownik ZZMu byłby oddelegowany do obserwacji w terenie), sprawiłby, że wykonawcy nie czuliby się bezkarni wobec wyrządzanych szkód.
  4. Ujednolicenie narzędzi opiniowania projektów – wspólna platforma wymiany w zakresie miasta pozwoliłaby na interdyscyplinarność zespołów opiniujących inwestycje, unikając konfliktów na etapie realizacji projektu.

Wnioski płynące ze spotkania, to konieczność pogłębiania współpracy między jednostkami, ale również tworzenie obligatoryjnych zapisów – zarówno w zakresie wykonawczych przepisów prawa jak również elementów tworzenia OPZ czy PFU. Kluczowa jest edukacja w zakresie ochrony zieleni – zarówno urzędników opiniujących projekt, jak i wykonawców, którzy mają najbliższy kontakt z zasobem w postaci zieleni.

Podobne wpisy