Menu Zamknij
rzeka i budynki

Melbourne City Rooftop Honey (Melbourne, Australia)

Projekt zorganizowany przez pszczelarzy-hobbystów, którego zadaniem jest wspieranie globalnych wysiłków, by zachować gatunek pszczół miodnych i przywrócić je w centrum i na przedmieściach Melbourne. Dachy budynków są bezpłatnie wykorzystywane do hodowania i pielęgnowania pszczół naturalnymi metodami.

Tytuł

Melbourne City Rooftop Honey

Miasto, lata realizacji

Melbourne, Australia, listopad 2010

Element środowiska, do którego praktyka się odnosi:

Pszczoły i drzewa

Inicjator

Rick  i Sharron Hocking, Vanessa Kwiatkowski, Mat Lumalas

Kontakt

Melbourne City Rooftop Honey

E-mail:  info@rooftophoney.com.au

Dodatkowe informacje:

http://www.theage.com.au/victoria/on-the-citys-roofs-keepers-get-that-sw..

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka?

  • Zaopatrujące (żywność: miód)
  • Siedliskowe (zapylanie drzew)

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Spadek liczebności populacji pszczół miodnych został odnotowany w licznych regionach świata, najbardziej zauważalny jest w Europie i Ameryce Północnej, przez co staje się globalnym problemem.

Jakie jest rozwiązanie?

Projekt rozpoczął się jako hobbystyczne zajęcie dwojga pszczelarzy. Jednak rozwinął się w globalną inicjatywę na rzecz ochrony pszczół miodnych. Główną ideą było sprowadzenie pszczół z powrotem do centrum i przedmieści Melbourne. Celem długoterminowym jest produkcja miodu w każdej dzielnicy na przedmieściach Melbourne. W tym celu wykorzystywane są dachy budynków, na których bezpłatnie instalowane i utrzymywane są ule naturalnymi metodami. Wspierają one kondycję pszczół i wydłużają ich czas życia, szczególnie w sezonie zimowym. Co ciekawe, produkcja miodu przez pszczoły miejskie jest często wyższa niż przez ich krewne z terenów wiejskich.

Restauracje mają szansę podpisania porozumienia o współuczestnictwie w projekcie. Tą samą drogą również mieszkańcy deklarują chęć goszczenia pszczół na swoim dachu.

Obecnie zainstalowanych zostało 20 uli w Melbourne. W toku jest również ponad 55 ofert od przedstawicielu bizesu i drugie tyle od mieszkańców, chcących uczestniczyć w projekcie i zaadoptować ul. Od listopada 2010 r. około 40-50 kilogramów miodu z 2 uli.

Jaki jest budżet projektu?

Początkowo projekt był samofinansowany przez jego inicjatorów. W styczniu 2011 r. projekt uzyskał miesięczne dofinansowanie w wysokości 1 tys $ ze środków Melbourne Awesome Foundation.

Czy takie rozwiązanie zostało wykorzystane gdzieś jeszcze?

Dobrą praktykę opisała Ksenia Petrichenko z Central  European University, Budapest

Podobne wpisy