Menu Zamknij

Jak zostać miejskim działkowcem?

Wielu mieszkańców miast marzy o kawałku ziemi, na którym mogliby uprawiać warzywa i owoce oraz miło spędzać czas w otoczeniu przyrody. Możliwość taką daje użytkowanie ogródka działkowego.

Miejskie działki bywają przedmiotem dyskusji i wywołują sporo kontrowersji. Część osób postrzega je (niesłusznie) jako relikt PRL-u i widzi w nich zagrożenie dla rozwoju miast. Inni doceniają ich rolę jako bogatego przyrodniczo terenu zieleni, miejsca integrującego ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk.

Ogrody działkowe mają długą tradycję, powstały w Niemczech pod koniec XIX w. Stamtąd idea ta rozporzestrzeniła się po Europie, gdzie w wielu krajach, do dziś, miejskie działki mają się dobrze. Pierwszy ogród działkowy na obecnym terenie Polski powstał w Grudziądzu, w 1897. Miejsce to istnieje nadal i nosi swoją pierwotną nazwę „Kąpiele słoneczne„.

Jak zdobyć działkę?

Poszukiwania warto rozpocząć od odwiedzenia zarządu działek na terenie gdzie chcielibyśmy mieć swój ogródek. Dowiemy się tam o dostępność działek, koszt ich eksploatacji, przyszłość ogrodu np. czy nie grozi mu likwidacja w związku z planowanymi inwestycjami itd.

Na terenie ogrodów działkowych można znaleźć ogłoszenia osób, które chcą „sprzedać” działki. Transakcja taka nie polega na obrocie ziemią, która nie stanowi własności działkowców, tylko na przejęciu dzierżawy ogródka. Opłata z tym związana to rozliczenie za znajdujące się na działce nasadzenia, obiekty i urządzenia takie jak np. altanka, szklarnia, instalacja elektryczna, ogrodzenie, narzędzia ogrodnicze. Wysokości takich opłat mogą znacznie się od siebie różnić, w zależności od atrakcyjności działki. Najtaniej można przejąć działki bez żadnej infrastruktury, zarośnięte i zaniedbane.

Jeśli znajdziemy odpowiadającą nam działkę i dogadamy się z poprzednim użytkownikiem co do wysokości odstępnego, musimy dokonać niezbędnych formalności w zarządzie ogrodu działkowego. Po wzięciu udziału w krótkim kursie ogrodniczym będziemy mogli zostać pełnoprawnymi działkowcami.

Warto pamiętać, że użytkownik ogrodu działkowego jest zobowiazany do ponoszenia opłat za użytkowanie działki, wykonywania prac społecznych na rzecz ogrodu (lub wnoszenia opłat na ten cel), ponoszenia ustalonych przez ogród kosztów np. za ochronę terenu. Miejski działkowiec ma również obowiązek przestrzegania regulaminu ogrodu m.in. przycinania drzew i krzewów, kompostowania szczątków roślinnych (palenie ich jest zabronione) oraz dbania o estetyczny wygląd działki czyli np. regularnego koszenia trawy.

Zdjęcia zostały zrobione na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rakowiec” w Warszawie, fot. Joanna Sanecka.

Joanna Sanecka

Podobne wpisy