Menu Zamknij
jeziora i miasto

Hammarby Sjöstad (Sztokholm, Szwecja)

Projekt dotyczy terenu w południowo-wschodniej części Sztokholmu o powierzchni 145 hektarów w tym jeziora. Głównym jego celem jest stworzenie obwodu zamkniętego, który pozwoli na redukcję energii i wody w powstającym tam osiedlu Hammarby Sjöstad o ok. 50% w porównaniu do innych osiedli w okolicy.

Miasto, lata realizacji:

Sztokholm, Szwecja; 1995 – 2017

Inicjator

Biuro rozwoju miasta ( The City of Stockholm Development Office) we współpracy z biurem planowania ( City Planning Department)

Kontakt

E-mail: info@hammarbysjostad.se

Tel: +46 8 522 137 00

Dodatkowe informacje:

http://www.hammarbysjostad.se/

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka?

  • zaopatrujące (woda, paliwo)
  • regulacyjne (przeciwdziałanie powodziom)
  • kulturowe (rekreacja, edukacja)

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Na początku lat 90. teren Hammarby Sjöstad należał do prywatnego inwestora i zamieszkały przez rodziny robotnicze. Z powodu braku odpowiednich regulacji prawnych, teren bliski był katastrofy naturalnej. Miast zdecydowało się wykupienie terenu i stworzenie na nim osiedla ze szczególnych uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska, usług ekosystemów i zrównoważonego rozwoju.

Jakie jest rozwiązanie?

Projekt został zainicjowany przez radę miasta Sztokholmu i włączył do działania specjalistów zagospodarowania przestrzennego, administrację lokalną oraz mieszkańców miasta. Pierwszym krokiem było stworzenie lokalnego „eko – cyklu”, który miał wspierać i chronić istniejący ekosystem. Przykładowo: do produkcji energii wykorzystywany jest system solarny, do ogrzewania – biomasa,  a jako paliwo wykorzystywany jest biogaz pozyskiwany z procesu fermentacji ścieków. Co więcej, osady pozostałe po ekstrakcji biogazu wykorzystywane są do nawożenia gleby, a dachy budynków na osiedlu obsadzone są rozchodnikiem w celu gromadzenia, zatrzymywania i odparowywania wody deszczowej. Dzięki systemowi „zielonych dachów” osiedle spełnia też funkcję rekreacyjną.

Jaki jest budżet projektu?

Miast zainwestowało w projekt ok. 500 mln euro, jednocześnie generując 3mld euro zysków z prywatnych inwestycji w zrekultywowany teren.

Czy takie rozwiązanie zostało wykorzystane gdzieś jeszcze?

Na podstawie projektu, Szwedzka Rada Handlowa (Swedish Trade Council) model zrównoważonego miasta Symbiocity – www.symbiocity.org.

Dobrą praktykę opisała Mariya Dedova  z University of Gothenburg

Podobne wpisy