Przyroda w mieście

Poradnik dla praktyków zarządzania przyrodą, inspirujący do wykorzystania potencjału drzemiącego w przyrodzie dla zapewnienia wyższej jakości życia w polskich miastach. Polskie doświadczenia i dobre praktyki z zagranicy.
Czytaj dalej „Przyroda w mieście”