Multimedia

Ogrody deszczowe – 5 filmowych instruktaży

Przygotowaliśmy instrukcje tekstowe oraz instruktaże filmowe różnych typów ogrodów deszczowych, a także krótkie filmy na temat korzyści z budowy ogrodów i przegląd roślin do wykorzystania przy budowie takich instalacji.

Filmy powstały w ramach projektu „Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej miast. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych”, dzięki dofinansowaniu Narodowego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Film 1. Ogród deszczowy: Dobrodziejstwo dla środowiska, oszczędność dla portfela

Zobacz wszystkie filmy!


Zieleń zdaniem mieszkańców – relacja z konferencji podsumowującej projekt „Licz na zieleń”

Konferencja „Zieleń zdaniem mieszkańców. SoftGIS w praktyce” odbyła się 10.09.2014 w Warszawie, jako podsumowanie projektu „Licz na zieleń”. Raport z projektu jest dostępny na stronie www.licznazielen.pl/raport

Projekt Licz na zieleń współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Strategicznie o zieleni – wizyta studyjna w Helsinkach (18 – 21.05.2014) w ramach projektu „Licz na zieleń”

Strategia i zaangażowanie społeczne to dwa, sprawdzone przez Helsinki sposoby na to, aby w miastach było więcej zieleni. Film jest relacją z wizyty studyjnej w Helsinkach, którą Fundacja Sendzimira zorganizowała dla instytucji miejskiej z Krakowa, Łodzi i Poznania w dn. 18 – 21.05.2014

Więcej o projekcie Licz na zieleń: www.uslugiekosystemow.pl/licz-na-zielen

Organizacja wizyty: Fundacja Sendzimira

Projekt Licz na zieleń współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Licz na zieleń w Twojej szkole – relacja z konkursu dla szkół w ramach projektu „Licz na zieleń”

Relacja filmowa z konkursu „Licz na zieleń” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zadaniem konkursowym było stworzenie projektu zazielenienia otoczenia szkoły.

Dziękujemy za współpracę: Publicznemu Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Łodzi, Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu oraz Szkole Podstawowej nr 80 w Krakowie.

Organizacja konkursu: Fundacja Sendzimira

Projekt Licz na zieleń współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.