Zielony Plan (Filadelfia, USA)

Rada miasta i burmistrz zaproponowali wytężenie wysiłków zmierzających do zwiększenia obszarów zieleni w mieście. Działania są wspierane przez organizację Next Great City. Głównym celem jest stworzenie większej liczby obszarów zieloni w Filadelfii.

Filadelfia, od 2001 r. 

Do jakiego elementu środowiska  praktyka się odnosi?

Drzewa

Inicjator

Miasto Filadelfia – Biuro Burmistrza ds. Zrównoważonego Rozwoju

Kontakt

Biuro Burmistrza ds. Zrównoważonego Rozwoju

Dyrektor Katherine Gajewski

Telefon: 686-4471

Dodatkowe informacje:

http://www.nextgreatcity.com/actions/trees

http://www.phila.gov/green/greenworks/equity_Trees.html

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka? 

  •  jakość życia – funkcja estetyczna (działania mające na celu zazielenienie i upiększenie miasta);
  • regeneracja – procesy krążenia i filtracji (oczyszczanie powietrza)

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Głównym problemem jest brak drzew w niektórych dzielnicach Filadelfii. W latach 1976- 2004 miasto utraciło ok. 200 000 drzew (ok. połowa drzewostanu). Miało to szereg negatywnych konsekwencji, m.in. pogorszyła się jakość powietrza, miasto stało się mniej atrakcyjne pod względem wizualnym.

Drugim problemem była duża liczba martwych, chorych lub też stwarzającyh potencjalne zagrożenie drzew na ulicach. Spowodowało to niski poziom usług ekosystemów i ma negatywny wpływ na aspekty estetyczne.

Jakie jest rozwiązanie?

W odpowiedzi na ww. problem Biuro Burmistrza ds. Zrównoważonego Rozwoju opracowało projekt o nazwie Zielony plan mający na celu zwiększenie obszarów zieleni do 30% we wszystkich dzielnicach miasta do 2025 roku.

Pierwszym krokiem było usunięcie starych drzew (od 2001 roku miasto usunęło ok. 23 000 martwych lub stwarzających zagrożenie drzew). Drugim krokiem było nasadzenie nowych drzew – celem jest nasadzenie 300 000 drzew do 2015 roku.

W projekt zaangażowany jest departament rady miasta, szereg społeczności loklanych, indywidualnych obywateli i firm. W projekcie uczestniczy także Tree Vitalize – publiczno-prywatne partnerstwo, którego celem jest przywrócenie zadrzewienia w stanie Pensylwania. Od 2004 roku organizacji tej udało się zwiększyć liczbę drzew na obszarze metropolitalnym Filadelfii o 20 000.

Dzięki funduszowi Plant!Philadelphia również mieszkańcy mogą włączyć się w działania zmierzające do zazielenienia miasta. Fundusz pomaga sadzić nowe i usuwać stare drzewa
w centralnej dzielnicy miasta. Dzięki zgromadzonym funduszom corocznie ok. 8% starych drzew w centralnej części miasta jest zastępowanych nowymi. Wpłaty przekazane do funduszu można odpisać od podatku, a wpłacający ma możliwiść zdecydowania gdzie nowe drzewo zostanie posadzone.

Jaki jest budżet projektu?

$1 milion na nasadzanie drzew i dodatkowe $2,5 miliona na wsparcie dzialań Departamentu Parków i Rekreacji.

Dobrą praktykę opisał Michał Jarzyna z Uniwersytetu Jagiellońskiego.