„Széktó” Stormwater Catchment Lakes (Kecskemét, Węgry)

Ogrodzony obszar o powierzchni ponad 100 ha jest miejskim lasem dookoła pięciu otwartych zbiorników na wodę deszczową i chroniony jest jako lokalny rezerwat przyrody. Podzielony został na dwie części: w pierwszej znajduje się 10 studni artezyjskich i jest ona chroniona pasem lasu, druga jest publicznie dostępna i służy jako centrum rekreacyjno-rozrywkowe.

Tytuł

„Széktó” Stormwater  Catchment  Lakes

Miasto, lata realizacji

Kecskemét, Węgry, 2006

Element środowiska, do którego praktyka się odnosi:

Drzewa, woda, bioróżnorodność, powietrze, klimat,

Inicjator

Local  Patriots’ Association Kecskemét

Kontakt

Mayor’s Office  of Kecskemét,  http://kecskemet.hu/?l=en

Dodatkowe informacje:

http://kecskemet.hu/doc/071220-04-030_0.doc (w j. węgierskim)

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka?

  • Zaopatrujące (woda, drewno, ryby, bioróżnorodność);
  • Regulacyjne (oczyszczanie wody, jakość powietrza, regulacja mikroklimatu),
  • Siedliskowe (regeneracja gleby)
  • Kulturowe (wartość estetyczna, rekreacja i sport, edukacja)

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Po nieudanych próbach odwadniania, kompleksowe badania wskazały wysoką jakość i dużą zasobność wód artezyjskich. Pierwsze studnie utworzono w 1912 roku; miejska elektrownia wodna zaczęła funkcjonować w 1948 r. Jednak wraz z rozwojem i rozrostem miasta, dotychczasowa instalacja kanałowa na tych terenach nie była w stanie przyjąć zwiększonej ilości opadów atmosferycznych.

Jakie jest rozwiązanie?

W 2006 r. cały obszar został objęty ochroną jako naturalny rezerwat przyrody z następujących przyczyn:

  • Środowiskowych: by chronić miasto przed intensywnymi wiatrami oraz by regulować jakość powietrza i klimat;
  • Ekologicznych: by chronić największe miejskie zasoby wody;
  • Zoologicznych: by wesprzeć rekonstrukcję bioróżnorodność siedlisk i odnowić populacje zwierząt;
  • Botanicznych: by utrzymać rodzime drzewa i ekosystem leśny;
  • Rekreacyjnych i edukacyjnych: by umożliwić dostęp do przyrody mieszkańcom miasta;
  • Hydrologicznych: by zagwarantować gospodarkę wodą dla miasta (źródło świeżej wody, przechwytywanie wody deszczowej).

Jaki jest budżet projektu?

Roczny koszt utrzymania waha się w granicach 100 -200 tys EUR. Wydano również 160 tys EUR na utworzenie publicznie dostępne stanowiska do grillowania, 100 tys EUR na siedliska i rekonstrukcję nabrzeża w 2009 r.

Dobrą praktykę opisał Attila Lakatos z Węgier.