Strefa Ochronna w Aalborg (Aalborg, Dania)

Strefa ochronna w Aalborg wywiera pozytywny wpływ na jakość powietrza i wody pitnej w rejonie. W porównaniu z tradycyjnymi metodami ochrony środowiska, m.in. angażuje różne organizacje pozarządowe, uczelnię, władze lokalne.

Tytuł

Strefa Ochronna w Aalborg

Miasto, lata realizacji

Aalborg, Dania od 1992 r.

Do jakiego elementu środowiska odnosi się praktyka:

Drzewa, woda

Inicjator

Rada Miasta Aalborg

Kontakt

Bente Graversen,  Director,  Health and Sustainable Development of Aalborg Kommune

Dodatkowe informacje:

http://www.aalborgkommune.dk/english-version/Sider/Sustainable_Developme…

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka?

  • Zaopatrujące (woda pitna);
  • Regulacyjne (jakość powietrza);

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Gospodarka oparta na rolnictwie rodzi problemy dla środowiska. Jednym z nich jest zanieczyszczenie wody pitnej, spowodowane dużą ilością ścieków oraz niewłaściwym stosowaniem nawozów. Wywiera to niekorzystny wpływ na ekosystem i ludzi.

Jakie jest rozwiązanie?

Rada Miasta Aalborg współpracowała z licznymi organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami, miejscowym uniwersytetem w celu rozwiązania problemu. Po pierwsze, władze lokalne przekonały farmerów i właścicieli gruntów do podpisania porozumienia i zobowiązania się do ograniczonego stosowania pestycydów i nawozów. Po drugie, władze lokalne współpracowały ze szpitalem i organizacjami pozarządowymi w procesie monitoringu jakości wody gruntowej, by był on bardziej adekwatny i wiarygodny. Po trzecie, władze zarówno wynajęły lub kupiły ziemie, na której posadziły liczne drzewa, dookoła źródeł wody gruntowej, wyznaczając tym samym strefę ochronną. Ponadto, studenci uniwersytetu wnieśli istotny wkład w opracowywanie strategii utworzenia strefy ochronnej. I choć większość działań została zainicjowana lub zrealizowana przez ekspertów, istotne było również zaangażowanie społeczności lokalnej w program.

Jaki jest budżet projektu?

402 tys euro ze środków miasta Aalborg, 805 tys euro z budżetu Unii Europejskiej

Dobrą praktykę opisał Hao Cai z Aalborg University