Ogrody i pnącza dla Krakowa – konkurs dla mieszkańców (Kraków, Polska)

Co roku w Krakowie odbywa się konkurs na najpiękniejsze ogrody i pnącza.

Element środowiska, do którego dobra praktyka się odnosi:

  • bioróżnorodność;
  • zieleń miejska;

Miasto, lata realizacji

Kraków, Polska; 2005 – 2010

Inicjator

Pracownia Animacji Ekologicznej

Kontakt

Elżbieta Urbańska –Kłapa

Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

os. Górali 5, 31 –959 Kraków

tel.: 12 644 27 65 w. 18

Dodatkowe informacje:

http://www.okn.edu.pl/ekologia/miasto.htm

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka?

  • regulacyjne (oczyszczanie powietrza)
  • siedliskowe (produkcja tlenu)
  • kulturowe (estetyczne i duchowe)

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Projekt ma na celu przekonanie coraz większej ilości mieszkańców do brania odpowiedzialności za zieleń miejską. Konkurs zachęca mieszkańców do „odnalezienia” zieleni tam gdzie ona znikła np. z powodu procesów urbanizacyjnych. Organizatorzy projektu uważają, że jest zapotrzebowanie na wiedzą dotyczącą prowadzenia ogrodów i uprawy rośli oraz znaczenia zieleni w przestrzeni miejskiej.

Jakie jest rozwiązanie?

Projekt powstał w 1995 roku jako „Ogrody miejskie” i od początku miał formę otwartego konkursu dla wszystkich mieszkańców miasta. Obecnie, formuła projektu wzbogaciła się o cykliczne konsultacje, wykłady, inspekcje, spotkania edukacyjne i wizyty studyjne dla wszystkich zainteresowanych krakowską zielenią miejska.