Ochrona działu wód Catskill/Delware (Nowy Jork, USA)

Miasto Nowy Jork zawarło porozumienie z rolnikami, aby chronić dział wód w Catskill/Delaware, który jest głównym źródłem wody pitnej dla Nowego Jorku. Dzięki porozumieniu udało się poprawić jakość wody poprzez ochronę ekosystemów, a ponadto miasto zaoszczędziło znaczne sumy pieniędzy.

Nowy Jork, od lat 90. XX wieku

Element środowiska, do którego dobra praktyka się odnosi?

Woda 

Inicjator

Departament Ochrony Środowiska  miasta Nowy Jork

Kontakt

Departament Ochrony Środowiska  miasta Nowy Jork, Biuro Zasobów Wodnych

David Warne

Telefon: +1 91 474 22 099

E-mail: dwarne@dep.nyc.gov

Dodatkowe informacje:

http://ice.ucdavis.edu/node/133

http://www.dec.ny.gov/lands/25599.html

http://www.dcecodev.com/documents/NYCWatershedImpactStudy-FinalReport.pdf

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka? 

regeneracja – procesy krążenia i filtracji (oczyszczanie wody)

Jaki problem wymagał rozwiązania?

System zaopatrzenia Nowego Jorku w wodę jest największym bezfiltrowym systemem
w USA. Ok. 5.4 mialiarda litrów wody dziennie dostarczanych jest do blisko 9 milionów mieszkańców Nowego Jorku i okolic. W związku ze zwiększającym się zanieczyszczeniem jakość wody ze zbiornika Catskill/Delaware pogarszała się na przestrzeni lat. W latach 90. XX wieku, po wydaniu nowych standartów federalnych odnoszących się do jakości wody, amerykańska Agencja Ochrony Środowiska poinformowała miasto Nowy Jork o konieczności wybudowania oczyszczalni ścieków, aby zapewnić właściwą jakość wody pitnej.

Jak go rozwiązano?

Miasto zawarło porozumienie z rolnikami z regionu Catskill/Delaware, którego celem była ochrona działu wód, zapewnienie naturalnego procesu filtracji wody i uniknięcie  konieczności pokrycia kosztów związanych z budową i utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

Miasto zobowiązało się do pokrycia połowy kosztów projektu i wykupienia ponad
140 000 hektarów ziemi w okresie pomiędzy 1997 a 2007 rokiem. Ponadto miasto zobowiązało się pokryć koszty inwestycyjne związane z kotrolą zanieczyszczenia na każdej farmie. W zamian rolnicy mieli wypełnić regulacje określone przez miasto.

Program został stworzony i jest wdrażany przez miasto Nowy Jork we współpracy
z partnerami wśród których były stanowe i federalne agencje i instytucje, społeczności lokalne i rolnicy, instytucje ochrony środowiska oraz instytucje rolnicze i eksperci.

Choć początkowo nieprzychylni programowi, rolnicy ostatecznie aktywnie włączyli się
w prace nad opracowaniem programu.

Dodatkowe postanowienia zostały wydane w 2006 i 2008 roku i program jest nadal realizowany.

Jaki był budżet projektu?

Początkowy budżet wyniósł ok. $1.5 miliarda i został wydatkowany w ciągu 10 lat.

Dzięki projektowi miasto nie musiało wydać ok. $ 6 miliardów na budowę oczyszczalni ścieków i ok. $1.5 miliarda na jej utrzymanie przez okres 5 lat. Pozostałe koszty związane z realizacją projektu nie przekroczyły $100 milionów rocznie.

Czy takie rozwiązanie zostało wykorzystane gdzieś jeszcze? 

Takie rozwiązanie jest unikalne w odniesieniu do dużych miast.

Dobrą praktykę opisała Anna Huskowska