Invasión Verde (Lima, Peru)

Niedostatek przestrzeni rekreacyjnej dostępnej dla mieszkańców, który władze miasta w Limie postanowiły rozwiązać poprzez utworzenie nowego parku w centrum miasta.

Miasto, lata realizacji

Lima, Peru, 2010 r.

Element środowiska, do którego odnosi się praktyka:

Zieleń miejska

Inicjator

Urząd Miasta w Limie

Dodatkowe informacje:

http://inhabitat.com/pop-up-green-park-invades-the-city-of-lima-peru/green-invasion-8/

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka?

  • Kulturowe (rekreacja)

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Lima rozwija i rozrasta się w szybkim tempie, co powoduje wzrost popytu na nieruchomości. Natomiast władze miasta robią niewiele, by w planach rozwoju uwzględniać również publiczne parki i tereny rekreacyjne. Podczas gdy według Światowej Organizacji Zdrowia każdy mieszkaniec miasta powinien mieć zapewnione 8 m2 przestrzeń rekreacyjnej, w Limie wskaźnik ten wynosi zaledwie 1,98 m2 na osobę w wyniku niedoboru 4800 hektarów terenów zieleni. Invasion  Verde jest próbą stworzenia nowego parku wewnątrz gęsto upakowanego miasta, by podnieść   jakość życia mieszkańców Limy.

Jakie jest rozwiązanie?

Stworzenie parku, który stanie się przestrzenią przyjazną dla mieszkańców i środowiska w środku miasta, służącą rekreacji i relaksowi. Niewielkie wzgórza pokryte prawdziwą trawą, rośliny odporne na suszę, opony z recyclingu obsadzone kwiatami, wyglądające jak krzesła – tak wygląda park. Plastik z recyclingu wykorzystano także do stworzenia rzeźb rozsianych po parku.

Jaki jest budżet projektu?

6 tys USD

Dobrą praktykę opisała Alena Halamazava z Belorussian Economy  State University (Minsk)