Hammarby Sjöstad (Sztokholm, Szwecja)

Projekt dotyczy terenu w południowo – wschodniej części Sztokholmu o powierzchni 145 hektarów w tym jeziora. Głównym jego celem jest stworzenie obwodu zamkniętego, który pozwoli na redukcję energii i wody w powstającym tam osiedlu Hammarby Sjöstad o ok. 50% w porównaniu do innych osiedli w okolicy.

Miasto, lata realizacji:

Sztokholm, Szwecja; 1995 – 2017

Inicjator

Biuro rozwoju miasta ( The City of Stockholm Development Office) we współpracy z biurem planowania ( City Planning Department)

Kontakt

E-mail: info@hammarbysjostad.se

Tel: +46 8 522 137 00

Dodatkowe informacje:

http://www.hammarbysjostad.se/

http://www.stockholm.se/hammarbysjostad

http://www.futurecommunities.net/case-studies/hammarby-sjostad-stockholm…

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka?

  • zaopatrujące (woda, paliwo)
  • regulacyjne (przeciwdziałanie powodziom)
  • kulturowe (rekreacja, edukacja)

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Na początku lat 90. teren Hammarby Sjöstad należał do prywatnego inwestora i zamieszkały przez rodziny robotnicze. Z powodu braku odpowiednich regulacji prawnych, teren bliski był katastrofy naturalnej. Miast zdecydowało się wykupienie terenu i stworzenie na nim osiedla ze szczególnych uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska, usług ekosystemu i zrównoważonego rozwoju.

Jakie jest rozwiązanie?

Projekt został zainicjowany przez radę miasta Sztokholmu i włączył do działania specjalistów zagospodarowania przestrzennego, administrację lokalną oraz mieszkańców miasta. Pierwszym krokiem było stworzenie lokalnego „eko – cyklu”, który miał wspierać i chronić istniejący ekosystem. Przykładowo: do produkcji energii wykorzystywany jest system solarny, do ogrzewania – biomasa,  a jako paliwo wykorzystywany jest biogaz pozyskiwany z procesu fermentacji ścieków. Co więcej, osady pozostałe po ekstrakcji biogazu wykorzystywane są do nawożenia gleby, a dachy budynków na osiedlu obsadzone są rozchodnikiem w celu gromadzenia, zatrzymywania i odparowywania wody deszczowej. Dzięki systemowi „zielonych dachów” osiedle spełnia też funkcję rekreacyjną.

Jaki jest budżet projektu?

Miast zainwestowało w projekt ok. 500 mln euro, jednocześnie generując 3mld euro zysków z prywatnych inwestycji w zrekultywowany teren.

Czy takie rozwiązanie zostało wykorzystane gdzieś jeszcze?

Na podstawie projektu, Szwedzka Rada Handlowa (Swedish Trade Council) model zrównoważonego miasta Symbiocity – www.symbiocity.org. Przykład Hammarby Sjöstad był też rozważny jako case study prze szkockie władze: http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/12/31110906/15

Dobrą praktykę opisała Mariya Dedova  z University of Gothenburg