Chicago Trees Initiative (Chicago, USA)

Projekt Chicago Trees Initiative wspiera Chicago Climate Action Plan i skupia się na redukowaniu emisji CO2 do atmosfery w mieście.

Miasto, lata realizacji

Chicago, USA, od 1989 r.

Element środowiska, do którego praktyka się odnosi:

Drzewa, woda, klimat, bioróżnorodność

Inicjator

Urząd Miasta Chicago

Kontakt

E-mail:  chicagotrees@cityofchicago.org

Dodatkowe informacje:

http://www.chicagotrees.net/

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka?

  • Regulacyjne;
  • Siedliskowe;
  • Kulturowe;

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Niedostatek drzew w mieście i spowodowane przez to skutki w postaci efektu „wyspy ciepła”, retencja wody, niska jakość powietrza i nieestetyczny krajobraz.

Jakie jest rozwiązanie?

Do dziś zasadzono ponad 500 tys drzew, zarówno na publicznych i prywatnych parcelach w Chicago. Program został stworzony przez ekspertów przy silnym współudziale społeczności lokalnej, społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i indywidualnych partnerów. Władze Chicago biorą w nim aktywny udział jako lider projektu.

Każdy, kto posiada własne podwórka jest zapraszany do posadzenia na nim drzewa. Z tego powodu udostępniane są informacje, zarówno o gatunkach drzew, jak i ich utrzymaniu, w ramach dokumentu Chicago City Urban Tree Planting Listing. Dla tych, którzy nie mają swojego ogrodu, przygotowano alternatywę w postaci zaangażowania się w wolontariat przy sadzeniu drzew. Jest on organizowany przez organizację partnerską Chicago Gateway Green, powstałą w 2008 roku przy wsparciu the Bank of America Charitable   Foundation.  Projektowi towarzyszą także działania edukacyjne, poświęcone drzewom i ich utrzymywaniu, skierowane do szerszego kręgu odbiorców.

Czy takie rozwiązanie zostało wykorzystane gdzieś jeszcze?

Podobne praktyki można zaobserwować w różnych miastach, jak np. Nowy Jork albo Seattle.

Dobrą praktykę opisała Beata Dreksler ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie