Biofiltry z Kfar Saba (Kfar Saba, Izrael)

Projekt jest pierwszym zielonym system zarządzania wodą w Izraelu, który wykorzystuje wody opadowe i uzdania zanieczyszczone wody gruntowe.

Do jakiego elementu odnosi się dobra praktyka?

woda 

Miasto, lata realizacji:

Kfar Saba, Izrael; od 2009 r.

Inicjator:

Yaron Zinger, organizacja Keren Kayemeth LeIsrael (KKL) – Żydowski Fundusz Narodowy (JNF)

Kontakt:

Yaron Zinger

PhD Candidate –Department of Civil Engineering, Monash University Yaron.Zinger@monash.eduend

Dodatkowe informacje:

O projekcie: http://www.watersensitivecities.org.au/?page_id=1976

Broszura projektu: http://www.watersensitivecities.org.au/wp-content/uploads/israel-biofilt…

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka?

  • regulacyjne (uzdatnianie i filtracja wody);
  • kulturowe (kwestie estetyczne, socjalne);

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Według specjalistów, w 3-milionowym mieście Kfar Saba, ok. 200 metrów sześciennych zanieczyszczonej wody jest kierowanych kanalizacją do morza, co oznacza marnotrawstwo ogromnych ilości wody oraz trwałe i poważne zanieczyszczenie morze.

Jakie jest rozwiązanie?

System bio-filtrów został stworzony przez grupę ekspertów z uniwersytetu Monash w Australi przy wsparci przez iraelczyka Yarona Zingera, który stał się inicjatorem projektu w Kfar-Sava. Program jest wspierany i finansowany przez szereg organizacji tj. Keren Kayemeth LeIsrael (KKL) – Żydowski Fundusz Narodowy  (JNF), władze Kfar Saba, Żydowski Fundusz Narodowy oraz Ministerstwa Zdrowia, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. Główną zasadą działania biofiltrów jest użycie wyselekcjonowanych roślin i bakterii do filtracji i uzdatniania wód opadowych. Oczyszczona woda jest kierowana z powrotem do zbiorników wody miejskiego użycia. Projekt jest przykładem zrównoważonego wykorzystania różnego rodzaju usług ekosystemu. Oczyszczanie wody następuje dzięki naturalnym procesom zachodzącym w roślinach i bakteriach. To jednocześnie zwiększa zasoby wodne i ogranicza konieczność dostarczania nowej wody do obiegu. Większa ilość koniecznej w tym procesie roślinności w mieście  poprawia estetykę miasta i uprzyjemnia życie jego mieszkańcom.

Jaki jest budżet projektu?

Dokładne dane finansowe nie są dostępne, ale wielu specjalistów zgadza się, że powszechne zastosowanie tej technologii jest relatywnie niedrogie.

Dobrą praktykę opisała Marina Kovaleva z American University of Central Asia, Kirgistan