Trasy w otoczeniu zieleni – Poznań

Jednym z elementów geoankiety było oznaczanie na mapie tras w otoczeniu zieleni i odpowiedź na dwa, dodatkowe pytania: o sposób przemierzania danej trasy oraz o cechy, które sprawiają, że wybiera się daną trasę. Na mapie Poznania zaznaczonych zostało 151 tras. Im ciemniejszym kolorem są zaznaczone, tym częściej były wybierane.

Na mapie przemierzanych przez poznaniaków tras, wyraźnie odznacza się zachodni klin zieleni – od Cytadeli, przez Park Sołacki, Rusałkę, po Strzeszynek i Kiekrz. Widoczne także trasy wokół jeziora Maltańskiego, i wzdłuż Warty w południowym klinie zieleni. Można też zauważyć, że potencjał klinów zieleni wykorzystany jest tylko częściowo – może to być spowodowane np. brakiem odpowiedniej infrastruktury (szczególnie w dolinie Warty) i połączeń pomiędzy poszczególnymi fragmentami klinów (np. między Maltą a doliną Warty).

Pobierz mapę tras w Poznaniu [PDF]