Ocena zielenie w poszczególnych dzielnicach – Kraków

Poprosiliśmy mieszkańców Krakowa o ocenę zieleni (jej jakości, ilości, funkcjonalności) w najbliższym otoczeniu swojego miejsca zamieszkania. Otrzymaliśmy 513 odpowiedzi, których analizę prezentujemy na poniższych mapach.

Mieszkańcy zostali zapytani o 6 aspektów zieleni w otoczeniu miejsca zamieszkania – ich zadaniem było zgodzenie się lub niezgodzenie się ze stwierdzeniem rozpoczynającym się od „W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania…”. Im ciemniejszy kolor zieleni na mapach, tym częściej mieszkańcy zgadzali się z danym określeniem. Im jaśniejszy – tym rzadziej. W nawiasach przedstawiliśmy liczbę odpowiedzi udzielonych w danej dzielnicy.

Podsumowując, najlepiej oceniana była zieleń w dzielnicach: Zwierzyniec, Nowa Huta, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie i Bieżanów-Prokocin. Stare Miasto – mimo bliskości Plant – ma zostało ocenione stosunkowo nisko. Podobnie – dość nisko – zieleń w najbliższym otoczeniu ocenili mieszkańcy dzielnic: Podgórze, Dębniki, Pródnik Biały, Pródnik Czerwony, Podgórze Duchackie.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, jest wystarczająco dużo miejsc, w których ludzie mogą wspólnie spędzać czas wśród zieleni.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, można dotrzeć do najbliższego terenu zieleni przyjemną trasą.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, jest wystarczająco dużo miejsc, w których można obserwować przyrodę.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, jest wystarczająco dużo drzew przy ulicach i między budynkami.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, zieleń przy ulicach i między budynkami jest dobrze utrzymana.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, jest wystarczająco dużo miejsc, w których można wypocząć wśród zieleni.