Ocena zieleni na poszczególnych osiedlach – Poznań

Poprosiliśmy mieszkańców Poznania o ocenę zieleni (jej jakości, ilości, funkcjonalności) w najbliższym otoczeniu swojego miejsca zamieszkania. Otrzymaliśmy 250 odpowiedzi, których analizę prezentujemy na poniższych mapach.

Mieszkańcy zostali zapytani o 6 aspektów zieleni w otoczeniu miejsca zamieszkania – ich zadaniem było zgodzenie się lub niezgodzenie się ze stwierdzeniem rozpoczynającym się od „W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania…”. Im ciemniejszy kolor zieleni na mapach, tym częściej mieszkańcy zgadzali się z danym określeniem. Im jaśniejszy – tym rzadziej. W nawiasach przedstawiliśmy liczbę odpowiedzi udzielonych w danej dzielnicy.

Podsumowując, najlepiej oceniana była zieleń na osiedlach podmiejskich (m.in. Naramowice) i o luźnej zabudowie w pobliżu klinów zieleni (np. Sołacz). Nisko oceniona została zieleń na osiedlach śródmiejskich (Stare Miasto, Jeżyce, Wilda i przede wszystkim Św. Łazarz). Nieco lepiej niż średnia, ocenione zostały osiedla modernistyczne – Rataje, Piątkowo, Winogrady.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, jest wystarczająco dużo miejsc, w których ludzie mogą wspólnie spędzać czas wśród zieleni.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, jest wystarczająco dużo miejsc, w których można obserwować przyrodę.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, jest wystarczająco dużo drzew przy ulicach i między budynkami.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, zieleń przy ulicach i między budynkami jest dobrze utrzymana.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, jest wystarczająco dużo miejsc, w których można wypocząć wśród zieleni.