Ocena zieleni na poszczególnych osiedlach – Łódź

Poprosiliśmy mieszkańców Łodzi o ocenę zieleni (jej jakości, ilości, funkcjonalności) w najbliższym otoczeniu swojego miejsca zamieszkania. Otrzymaliśmy 325 odpowiedzi, których analizę prezentujemy na poniższych mapach.

Mieszkańcy zostali zapytani o 6 aspektów zieleni w otoczeniu miejsca zamieszkania – ich zadaniem było zgodzenie się lub niezgodzenie się ze stwierdzeniem rozpoczynającym się od „W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania…”. Im ciemniejszy kolor zieleni na mapach, tym częściej mieszkańcy zgadzali się z danym określeniem. Im jaśniejszy – tym rzadziej. W nawiasach przedstawiliśmy liczbę odpowiedzi udzielonych w danej dzielnicy.

Podsumowując, najlepiej oceniana była zieleń na Radogoszczy, Starych Bałutach, Radiostacji, Stokach i Marysinie-Dołach. Wyjątkowo nisko zieleń w najbliższym otoczeniu ocenili mieszkańcy dzielnic: Centrum, Stare Polesie i Fabryczna. O ile dostęp do terenów zieleni jest w tych śródmiejskich dzielnicach oceniany na umiarkowanie niskim poziomie, o tyle poziom satysfakcji ze stanu i ilości zieleni nieparkowej można uznać za katastrofalny.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, jest wystarczająco dużo miejsc, w których ludzie mogą wspólnie spędzać czas wśród zieleni.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, można dotrzeć do najbliższego terenu zieleni przyjemną trasą.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, jest wystarczająco dużo miejsc, w których można obserwować przyrodę.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, jest wystarczająco dużo drzew przy ulicach i między budynkami.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, zieleń przy ulicach i między budynkami jest dobrze utrzymana.

  • W najbliższej okolicy mojego miejsca zamieszkania, jest wystarczająco dużo miejsc, w których można wypocząć wśród zieleni.