Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – katalog techniczny

Niniejszy poradnik jest odpowiedzią na braki w polskiej literaturze a omawiając szeroki wachlarz rozwiązań projektowych z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury pozwoli dobrać ja pod kątem przydatności do zastosowania w polskich miastach.

W miastach napotykamy coraz więcej wyzwań, takich jak zanieczyszczenie powietrza, występowanie miejskiej wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody, utrata naturalnych siedlisk, czy brak integracji społecznej. Wykorzystanie rozwiązań opartych na przyrodzie jest efektywnym środkiem radzenia sobie z wieloma z tych wyzwań jednocześnie. Pomimo znaczącego potencjału, błękitno-zielona infrastruktura jest wciąż niedostatecznie zbadana w polskich warunkach i co za tym idzie, pozostaje w niewielkim stopniu wykorzystana jako środek przeciwdziałania skutkom zmian klimatu i adaptacji naszych miast. Niektóre bariery utrudniające upowszechnienie rozwiązań opartych na przyrodzie to brak doświadczenia praktycznego i wiedzy technicznej w zakresie ich planowania i realizacji, a także niedobór dedykowanych instrumentów służących szerokiemu wdrażaniu w politykach sektorowych.

Publikacja jest skierowana do planistów i projektantów, w tym architektów krajobrazu, chcących stosować rozwiązania oparte na przyrodzie w miastach różnej wielkości – zamiast lub jako uzupełnienie tradycyjnej infrastruktury. Informacje dotyczące efektywności ekonomicznej i potencjału mitygacji zmian klimatu prezentowanych rozwiązań są przedstawione wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi realizacji, na podstawie których rozwiązania te wdrożono w Niemczech, a niekiedy także w Polsce.

Poradnik powstał w ramach projektu Climate NBS Polska, wspieranego przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną (EUKI) Ministerstwa Środowiska Republiki Federalnej Niemiec. Uzupełnieniem książki jest druga publikacja w tej serii pt. Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – narzędzia strategiczne.

Publikacja w wersji online dostępna jest TUTAJ.