14. Konferencja Wody Opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

W dniach 1-3 października w Poznaniu odbędzie się kolejna już edycja wydarzenia, poświęconego tematyce wód opadowych. Podczas dwóch dni spotkania, uczestnicy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz do pozyskania wiedzy w zakresie gospodarowania wodą opadową we współczesnych miastach.

Przez postępującą urbanizację i narastającą presję antropogeniczną, doprowadziliśmy do obniżenia odporności miast – miejsc, w których żyje ok. 60% populacji. Liczba ta ciągle wzrasta, a wraz z nią wzrasta też częstotliwość występowania zróżnicowanych zjawisk pogodowych takich jak: gwałtowne i obfite deszcze, powodzie błyskawiczne, upalne dni czy wietrzne burze. Są to zjawiska, których przyczyn poszukuje się w zmianach klimatu. Niestety bardzo często ich wystąpienie generuje szereg negatywnych dla środowiska skutków. Negatywne skutki, bardzo silnie odczuwamy my – mieszkańcy wyjałowionych i często betonowych miast.

Bardzo ważnym jest, aby odpowiednio reagować na tego typu zjawiska, ponieważ sygnały jakie wysyła przyroda, skłaniają ku refleksji. Warto, aby niwelacji negatywnych skutków towarzyszyła także poprawa jakości życia mieszkańców – nie tylko ludzi. Jak można do tego doprowadzić? Jakie działania można podejmować jako jednostka a jakie indywidualnie? Podczas dwudniowego spotkania zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z efektywnym zarządzaniem wodami opadowymi. Prócz dwóch stacjonarnych dni konferencji, na uczestników czeka także atrakcja w postaci wyjazdu studyjnego do Berlina, gdzie zobaczyć będzie można najciekawsze przykłady implementacji rozwiązań opartych na przyrodzie w praktyce.

Podczas konferencji nie zabraknie także przedstawicielki Fundacji Sendzimira mgr inż. arch. kraj. Agnieszki Kowalewskiej, która opowie o projekcie „Climate NBS Polska„, realizowanym przez Fundację Sendzimira.

Gorąco zachęcamy was do uczestnictwa!

Link do rejestracji: https://wodyopadowe.konfeo.com/pl/groups

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/592230661301891/