Smart & Green – przyszłość miast Grupy Wyszehradzkiej

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą, w której zebrane zostały przykłady dobrych praktyk w zakresie gospodarowania wodą opadową, zarządzania energią, inteligentnej mobilności oraz zielonej infrastruktury w miastach takich jak: Budapeszt, Litomierzyce, Nitra i Wrocław.

Współcześnie rozwój bardzo często odbywa się z wyłączeniem przyrody. Niestety wiele prowadzonych w miastach inwestycji, realizowanych jest kosztem terenów zieleni. A tymczasem, w Europie, można znaleźć pozytywne przykłady zarządzania, z uwzględnieniem cennych w miastach terenów czynnych biologicznie.

Case Study

W materiale znaleźć można doskonałe przykłady, pogodzenia interesu człowieka oraz przyrody, z nakierowaniem na zysk, jaki może z tej synergii uzyskać społeczeństwo. Usługi ekosystemów, o których można przeczytać w tym kilkunastostronicowym wydawnictwie,  traktowane są jako środek zaradczy na problemy adaptacji obszarów zurbanizowanych do zmian klimatu.

Minimalizacja efektu miejskiej wyspy ciepła czy fal upałów, redukcja hałasu czy zanieczyszczenie powietrza, to tylko część problemów, z jakimi mierzą się mieszkańcy miast oraz ich włodarze. Remedium na ich rozwiązanie to wspomniana wcześniej przyroda oraz świadczone przez nią usługi.

Współpraca

Na drodze do wdrażania wielu rozwiązań innowacyjnych w zakresie rozwoju zrównoważonego miast, często pojawiają się ograniczenia prawne. Dlatego szukano sposobów na ich zniwelowanie. Dzięki projektowi „Smart and Green – przyszłość miast Grupy Wyszehradzkiej”, finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF) możliwa była współpraca między czterema ośrodkami miejskimi. Zrealizowane wizyty studyjne oraz wymiana doświadczeń, popularyzują nie tylko ideę międzysektorowej współpracy, ale przede wszystkim zapotrzebowania na nią.

Wizyty studyjne zrealizowane zostały w czterech miastach: Budapeszt, Litomierzyce, Nitra i Wrocław (o Wrocławiu pisaliśmy w tekście Żywa architektura we Wrocławiu). Każde z miast, miało okazję do zaprezentowania swojego atutu. I tak Budapeszt  zachwycił podejściem do wód, Litomierzyce do energii. Nitra przy uwzgledniueniu zielonej infrastruktury dąży do zrównoważonej mobilności, a Wrocław zachwyca włączaniem zieleni w projektowanie elementów architektury.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na stronie www.ceeweb.org, gdzie znajduje się także broszura w języku polskim.

O usługach ekosystemów przeczytacie Państwo w publikacjach Fundacji Sendzimira z serii „Zrównoważony Rozwój Zastosowania” a także w „Poradniku TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej”.