Jak walczyć z parkowaniem na zieleni?

W ubiegłym roku na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy,  Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz cooperativa studio, opracowały szereg rozwiązań służących ochronie zieleni przed rozjeżdżaniem. Jakie są efekty ich pracy?

W ramach przeprowadzonych działań, wypracowano katalog rozwiązań, które mają służyć zabezpieczeniu zieleni przed dewastowaniem. Parkowanie na zieleni jest tylko jednym z elementów ogromnego problemu z parkowaniem w mieście, wdrażania polityki zrównoważonej mobilności a także konsekwencją pewnych ograniczeń prawnych i administracyjnych.

Co można zrobić?

Wśród zaproponowanych rozwiązań, można znaleźć wiele sugestii, dotyczących barier architektonicznych – takich jak słupki, barierki, krawężniki o różnych kształtach i formach. Przedstawione wizualizacje, wskazują nie tylko na troskę o zieleń, a o ład przestrzenny – dają jasny sygnał „NIE PARKOWAĆ”, który jednocześnie nie jest agresywny.

Ochronę zieleni może zapewnić także poprzez… zieleń. Odpowiednio dobrane gatunki żywopłotów, także mogą pomóc w zatrzymaniu kierowców przed wjeżdżaniem na trawnik.

Ciekawym rozwiązaniem jest także stosowanie komunikatów bezpośrednich. Takim komunikatem może być zawieszenie na drzewie informacji na temat szkody wyrządzanej drzewu, podczas wjeżdżania w jego misę. Innym rodzajem jest wlepianie kierowcy ostrzeżenia o wykroczeniu jakiego się dopuścił, oraz przewidzianej za nie kary.

To zaledwie wstęp

Powyżej przedstawiliśmy zaledwie kilka rozwiązań, które wskazane zostały w katalogu. Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją dokumentu, dostępną pod linkiem. Na temat prac, został stworzony również raport „Szanuj zieleń”.