Notatka z warsztatu „Standardy ochrony zieleni w czasie robót budowlanych”

8 marca w sali „Kasyno” Urzędu m.st. Warszawy, Fundacja Sendzimira wraz z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy zorganizowała warsztat zrealizowany w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”.

Wspólnie z wykonawcami, jak również osobami odpowiedzialnymi za projektowanie, zlecanie i nadzorowanie robót budowlanych pracowaliśmy nad nowymi regulacjami lokalnymi w sprawie prowadzenia prac inwestycyjnych. To niezwykle istotne, aby podczas prowadzenia inwestycji, pamiętać o ochronie zieleni, tak, aby rekompensaty mogły być jak najniższe.

Dlaczego się spotkaliśmy?

Zebrane w czasie warsztatu pomysły posłużyły do formułowania standardów – części Polityki Ochrony Drzew – dokumentu, który regulował będzie zasady ochrony zieleni w Warszawie. Celem spotkania było wypracowanie wytycznych do wspólnych standardów, które w przyszłości służyć będą zarówno zleceniodawcy, jak i wykonawcom, regulując tym samym ich pracę. Poszukiwaliśmy odpowiedzi na następujące pytania: 

  • Jak prowadzić prace budowlane, nie dewastując przy tym zieleni?
  • Jakie metody ochrony zieleni stosować, aby w czasie inwestycji, ale również po jej zakończeniu, cenna zieleń zachowała swoją żywotność?
  • Które z tych metod są najbardziej skuteczne i możliwe do wdrożenia? Jak zorganizować dojazd do placów budów, aby nie niszczyć zieleni?
  • Jak przygotować dokumentację projektową, aby była szybciej rozpatrzona?
  • Jak uniknąć kar za zniszczenia zieleni?