Zapisy na warsztat „Standardy ochrony zieleni w czasie robót budowlanych oraz przejazdów przez teren zieleni do placów budów”

8 marca Fundacja Sendzimira wraz z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy zaprasza na warsztat realizowany w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”.

Zapraszamy wykonawców, jak również osoby odpowiedzialne za projektowanie, zlecanie i nadzorowanie robót budowlanych do wspólnej pracy nad nowymi regulacjami lokalnymi w sprawie prowadzenia prac inwestycyjnych!

Dlaczego się spotykamy?

Zebrane w czasie warsztatu pomysły posłużą formułowaniu standardów, które staną się częścią Polityki Ochrony Drzew – dokumentu, który regulował będzie zasady ochrony zieleni w Warszawie. Celem spotkania będzie wypracowanie wytycznych do wspólnych standardów, które w przyszłości służyć będą zarówno zleceniodawcy, jak i wykonawcom, regulując tym samym ich pracę. Poszukiwać będziemy odpowiedzi na następujące pytania: 

  • Jak prowadzić prace budowlane, nie dewastując przy tym zieleni?
  • Jakie metody ochrony zieleni stosować, aby w czasie inwestycji, ale również po jej zakończeniu, cenna zieleń zachowała swoją żywotność?
  • Które z tych metod są najbardziej skuteczne i możliwe do wdrożenia? Jak zorganizować dojazd do placów budów, aby nie niszczyć zieleni?
  • Jak przygotować dokumentację projektową, aby była szybciej rozpatrzona?
  • Jak uniknąć kar za zniszczenia zieleni?

Termin spotkania: 8 marca 2019 r. (piątek), godz. 10.00–15.00

Miejsce spotkania: Urząd m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, sala „Kasyno”

Aby zgłosić chęć udziału w spotkaniu, należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają poczęstunek. Koszty dojazdu na spotkanie pokrywają uczestnicy.

 

Serdecznie zapraszamy, zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca!

Do pobrania: Zaproszenie na warsztat