Seminarium „Zazielenianie zamówień publicznych na produkty i usługi związane z zielenią miejską, w świetle możliwości wynikających z prawa UE”

Już 25 lutego 2019 r. zapraszamy przedstawicieli zarządów zieleni miejskiej, zaangażowanych w prowadzenia zamówień publicznych, do Wrocławia, na seminarium specjalistyczne. Szkolenie organizujemy w partnerstwie z Europejską Siecią NGO na rzecz Zielonych Zamówień Publicznych i Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Udział w seminarium jest bezpłatny, obowiązują zgłoszenia do 18 lutego 2019 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 lutego za pośrednictwem FORMULARZA

Jaki jest cel seminarium?

Lepsze zrozumienie jak można wprowadzać elementy zielonych zamówień publicznych do postępowań prowadzonych przez zarządy zieleni w miastach. Poznanie dobrych praktyk w tym zakresie i dyskusja na temat wykorzystania możliwości jakie daje prawo europejskie do wdrażania zielonych zamówień w Polsce.

Jaki Dlaczego warto wziąć udział w seminarium?

  • Obecność Abby Semple, specjalistki Komisji Europejskiej w zakresie Zielonych Zamówień Publicznych;
  • Interaktywny charakter spotkania i możliwość nawiązania kontaktów z osobami zaangażowanymi w prowadzenia zamówień publicznych w zarządach zieleni w innych miastach;
  • Dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy i dobrych praktyk w tematyce szkolenia.

Do kogo skierowane jest seminarium?

Do pracowników zarządów zieleni lub innych jednostek prowadzących inwestycje, które mogą mieć wpływ na zieleń (np. zarządy inwestycji miejskich, zarządy dróg itp.) zajmujących się zamówieniami publicznymi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zazieleniania zamówień publicznych, nakładania dodatkowych kryteriów na potencjalnych wykonawców, formułowania zapisów w sposób zapewniający należyte wykonanie prac oraz ścisłe rozliczanie z niewykonanych działań itp.

Zarys programu

09.45 Rejestracja

10.00 Rozpoczęcie seminarium

10.15 Prezentacja Abby Semple (ICLEI)

11.45-12.00 przerwa kawowa

12.00 Praca warsztatowa

13.00-13.20 Przerwa

13.20 Prezentacja Agnieszki Jurgielaniec (Dział Zakupów, ZZM Wrocław)

13.50 Praca warsztatowa

14.45-15.00 Podsumowanie, wnioski i zakończenie wydarzenia