Remedium dla tonącego Bangkoku – park

Jakiś czas temu pisaliśmy o Parku odpornym na zalanie w Nowym Jorku, tym razem zabieramy Was do Bangkoku. Oto pomysł – jak uratować miasto przed powodziami, których z roku na rok przybywa.

Wraz ze zmianami klimatu, mamy do czynienia z zaostrzeniem zjawisk pogodowych występujących na Ziemi. Silnej odczuwamy wysokie temperatury, deszcze są bardziej ulewne, a wiatry coraz częściej stają się wichurami. Postępująca urbanizacja, daje nam się silniej przez to we znaki. Ograniczona ilość terenów zieleni, brak racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi czy szczelnie wybetonowana powierzchnia – to tylko niektóre z przyczyn niechcianych zjawisk miejskich.

Bangkok…

Bangkok, jak wiele miast nadbrzeżnych w szczególności zmaga się z powodziami. Zabudowanie dotychczas funkcjonujących cieków wodnych, które odprowadzały znaczną część wody opadowej, okazało się ogromną barierą dla deszczówki. Tym samym, sprawiło, że miasto zaczęło odczuwać tego drastyczne skutki.

Jak pomóc miastu?

Chulalongkorn University Centenary Park (CU Centenary Park) to przestrzeń zaprojektowana przez architekta krajobrazu Kotchakorn’a Voraakhom’a. Stworzenie tego parku, ma przyczynić się do zwiększenia odporności miasta na zmiany klimatu. W porze deszczowej park będzie magazynować wodę, która następnie będzie wykorzystywana do nawadniania w porze suchej.

Nie taki zwykły park

Ponieważ realizacja zlokalizowana jest na terenie kampusu uniwersyteckiego, łączy wiele funkcji. Znajdziemy tam zarówno zieloną przestrzeń wspólną do rekreacji, place zabaw, amfiteatr czy małe muzeum. Co najważniejsze, za pomocą naczyń połączonych takich jak zielony dach, tereny podmokłe czy zbiorniki retencyjne staje się systemem zarządzającym wodą deszczową.

Źródło: https://www.weforum.org/agenda/2018/09/bangkok-has-created-a-sponge-park-to-combat-future-flooding