ECO MAKE 2018 „Odnawialna przestrzeń projektowania 2.0 – Człowiek odpowiedzialny”

Czy sztuka i kultura mogą łączyć się z ochroną środowiska? Jak ważny jest aspekt ekologiczny w twórczości czy biznesie? Między innymi takie zagadnienia zostaną poruszone podczas wydarzenia ECO MAKE, które odbędzie się już niebawem!

W dniach 29 listopada – 30 listopada w Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,  odbędzie się konferencja, której motywem przewodnim jest hasło „Człowiek odpowiedzialny”.

Wyjątkowe wydarzenie

Ponieważ tematem spotkania jest świadomość środowiskowa a co za tym idzie ogromny wpływ na kształtowanie środowiska, jaką ponoszą różne grupy aktorów uczestniczących w życiu miasta, ważnym jest, aby każda z nich była w pełni świadoma konsekwencji ale również możliwości z tego płynących.

Jak można przeczytać na stronie wydarzenia:

„Celem konferencji jest uświadomienie środowiskom związanym ze sztuką i projektowaniem, jak ważny jest aspekt ekologiczny w twórczości, biznesie i codziennym życiu. Uczestnikami paneli będą wybitni eksperci, przedstawicie środowisk artystycznych, projektowych, biznesowych oraz związanych z działalnością społeczną z Polski i zagranicy.”

Kto weźmie udział w wydarzeniu

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni m.in.:

  • artyści i projektanci z ASP Gdańsk, ASP Wrocław, ASP Warszawa, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
  • naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Alberta w Kanadzie,
  • artyści z Londynu,
  • działacze z Zamku Cieszyn,
  • przedstawiciele Biura Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi i Departamentu Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
  • przedstawiciele firmy Moratex, Dell, Nosalowy Dwór, Biotechnika,
  • społecznicy z Fundacji Bęc Zmiana i Fundacji Sendzimira.

Fundacja Sendzimira – partner w dyskusji

Wśród wymienionych na ostatnim miejscu uczestników, będzie przedstawiciel Fundacji Sendzimira prof. Jakub Kronenberg, który podczas Panelu III ” Zrównoważona przestrzeń publiczna” opowie o Projekcie „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” który realizuje Fundacja Sendzimira, a także o najnowszym poradniku z serii Zrównoważony Rozwój Zastosowania, którego tematyka skupia się wokół współpracy międzysektorowej.

Źródło: https://ecomake.pl/konferencja-2018/108-odnawialna-przestrze%C5%84-projektowania-2-0