Warstwa Zieleń już jest na stronie mapa.um.warszawa.pl

Od teraz informacje dot. poszczególnych drzew są dostępne online. Na portalu Warszawa Dzisiaj został dołączony katalog „zieleń”, zawierający dwie warstwy, w tym taką, która pozwala na zapoznanie się z decyzją o wycięciu danego drzewa.

W nowym katalogu naniesiono elementy zieleni, zarówno istniejącej, jak i planowanej. Ponadto drzewa, co do których wydano decyzję na wycięcie są tu również ujęte. W związku z tym każde drzewo, które zostało przewidziane do wycinki, ma przyporządkowaną sobie decyzję. Każda decyzja, jest do wglądu użytkownika.

Warstwy jakie możecie przetestować na mapie to:

 1. Pomniki Przyrody:
  • Drzewa
  • Głazy narzutowe, inne
  • Drzewa
  • Grupy drzew,
  • Krzewy,
  • Grupy Krzewów,
  • Trawniki
 2. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy:
  • Wniosek na usunięcie (kolor żółty),
  • Zgoda na usunięcie (kolor czerwony),
  • Nasadzenia (kolor zielony),
  • Nasadzenia zastępcze (kolor jasno-zielony).

Zachęcamy do korzystania z nowego narzędzia!

Źródła:

 • https://www.facebook.com/CBDPWarszawa/photos/a.1619132688329916/2163199817256531/?type=3&theater,
 • http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa