Konferencja „Zielona Infrastruktura na Mazowszu”

18.10.2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Zielona Infrastruktura na Mazowszu” skierowana jest do przedstawicieli mazowieckich samorządów i partnerów społecznych.

Jednym z celów kształtowania zielonej infrastruktury jest zachowanie mozaiki krajobrazu oraz uniknięcie rozdrobnienia lub zniszczenia zdrowych ekosystemów, co jest możliwe do osiągnięcia poprzez stosowanie odpowiedniej polityki przestrzennej.

Na konferencji dyskutowane będą wyzwania jakie stoją przed mazowieckimi samorządami w kontekście dbałości o zasoby przyrodnicze i kształtowania zielonej infrastruktury przy jednoczesnym dążeniu do rozwoju miast i gmin.

Konferencja organizowana jest organizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

 

Strona konferencji
Program
Formularz zgłoszeniowy