Zarządzanie zielenią miejską – bezpłatne szkolenie!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym, specjalistycznym programie szkoleniowym Zarządzanie zielenią miejską. Szkolenie e-learningowe rozpoczyna się 1 października i potrwa do 10 listopada 2018 r. Udział w nim jest konieczny do zakwalifikowania do drugiego etapu – kameralnego szkolenia stacjonarnego w Tychach w dniach 19-23 listopada.

Dlaczego warto wziąć udział w programie szkoleniowym Zarządzanie zielenią miejską?

 • kompleksowy program realizowany jest w sposób warsztatowy, z dużym naciskiem na praktycznie umiejętności i szukanie rozwiązań dla wyzwań, z którymi aktualnie borykają się polskie miasta;
 • program szkolenia opiera się na efektach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach realizowanego w bliskiej współpracy z zarządami zieleni Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Warszawy, Jaworzna i Tychów;
 • udział gwarantuje kontakt z ekspertami i praktykami bezpośrednio zaangażowanymi w zarządzanie zielenią i wsparcie merytoryczne w miastach, które są liderami w tym obszarze;
 • Fundacja Sendzimira posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych i angażujących szkoleń e-learningowych, w których wzięło już udział ponad 2000 osób oraz pogłębionych szkoleń stacjonarnych skierowanych do specjalistów. Patrz opinie uczestników Akademii Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Komu szczególnie polecamy udział w programie szkoleniowym?

 • Przedstawicielom podmiotów zaangażowanych w proces zarządzania zielenią miejską (zarządów zieleni, inwestycji miejskich, zarządów dróg miejskich itp.)
 • Innym osobom zaangażowanym w procesy zarządzania zielenią miejską (z firm i organizacji pozarządowych).

Szkolenie stacjonarne Zarządzanie Zielenią Miejską (Tychy)

Informacje organizacyjne:

Rozpoczęcie szkolenia 12.00 w poniedziałek 19.11

Zakończenie 15.00 w piątek 23.11

Miejsce: Hotel Arena, Tychy

 

Zespół prowadzący szkolenie:

Trenerki Fundacji Sendzimira i zaproszeni eksperci:

 • Łukasz Pawlik (Zastępca Dyrektora ds. Zieleni, ZZM w Krakowie)
 • dr inż. Marzena Suchocka (SGGW, Warszawa)
 • Mariusz Krynicki (UMiG Lądek Zdrój; Instytut Drzewa, Wrocław)
 • dr hab. inż Tomasz Bergier (AGH, Kraków; Fundacja Sendzimira)
 • Katarzyna Przyjemska-Grzesik (Zespół “Kraków w zieleni”, ZZM Kraków)

 

Metody szkoleniowe:

 • angażujące warsztaty m.in. z wykorzystaniem Piramidy VISIS
 • praca projektowa na przykładzie rozwoju zieleni w Tychach we współpracy z lokalnymi interesariuszami
 • praca w grupach i intensywna wymiana doświadczeń
 • wykłady zaproszonych ekspertów i dyskusja

 

Program szkolenia (uwaga program może ulegać aktualizacji)

Dzień 1 Wprowadzenie (19 listopada)

 • Rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie zespołu i uczestników, celów szkoleniowych, prezentacja programu i przebiegu zajęć.
 • Warsztaty: Usługi ekosystemów w mieście i wyzwania stojące przed miejską przyrodą (Agata Pietrzyk-Kaszyńska)
 • Wybrane strategie zarządzania zielenią w polskich miastach, jak miasta zarządzają zielenią, dobre standardy, do których dokumentów warto sięgnąć, na przykładzie Krakowa (Łukasz Pawlik)
 • Wieczorna sesja integracyjna

Dzień 2 Standardy i procedury zrównoważonego zarządzania zielenią, ochrona na placach budowy i sadzenie na sieciach (20 listopada)

 • Ochrona drzew na placu budowy i sadzenie na sieciach (dr inż Marzena Suchocka)
 • Zamówienia publiczne na usługi i produkty związane z zarządzaniem zielenią miejską (Mariusz Krynicki)
 • Sesja wieczorna dla chętnych – jak zostać innowatorem społecznym dla zrównoważonego rozwoju

 

Dzień 3 Projekt praktyczny i zielono-błękitna infrastruktura (21 listopada)

 • Wprowadzenie do projektu lokalnego “Strategiczne planowanie zieleni w Tychach”
 • Spacer badawczy i spotkania z interesariuszami w Tychach
 • Dobre praktyki błękitno-zielonej infrastruktury  (dr hab. inż Tomasz Bergier)

 

Dzień 4 Dialog z interesariuszami i dostęp do informacji o zieleni (22 listopada)

 • Dostęp do informacji o zieleni a oczekiwania interesariuszy, partycypacja
 • Projekt praktyczny: Warsztat Piramida VISIS (analiza wyzwań i wskaźniki)
 • Projekt praktyczny: Warsztat Piramida VISIS (analiza systemowa i generowanie rozwiązań)
 • Projekt praktyczny: Warsztat Piramida VISIS (planowanie strategiczne)

Dzień 5 Zaangażowanie interesariuszy w rozwój zieleni w miastach (23 listopada)

 • Alternatywne formy angażowania interesariuszy w rozwój zieleni i jej finansowanie (Katarzyna Przyjemska-Grzesik)
 • Zrównoważone zarządzanie zielenią (inż arch. Agnieszka Czachowska)
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia, uroczyste zakończenie z rozdaniem dyplomów

 

***

W warsztatach Fundacji Sendzimira dot. różnych aspektów zarządzania zielenią miejską w ostatnim roku wzięło udział ponad 100 przedstawicieli zarządów zieleni miejskiej, z wiodących w tym zakresie polskich miast.

„Przeprowadzone warsztaty to ogromna dawka doświadczenia i wiedzy, dobre nowe kontakty i nowe światło na realizowane zadania.” Łukasz Pawlik, Zastępca Dyrektora ZZM Kraków

„Dzięki warsztatom, po raz kolejny utwierdziłam się w przekonaniu, że wiele problemów można rozwiązać poprzez wymianę doświadczeń. To kopalnia wiedzy i inspiracji.” Katarzyna Przyjemska-Grzesik, ZZM Kraków

 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu  „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” dofinansowanego ze środków POIiŚ na lata 2014-2020.