XXI Forum Architektury Krajobrazu – abstrakty do 15 czerwca!

W dniach 27-29 września 2018 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona problemom i wyzwaniom współczesnej architektury krajobrazu.

Polecamy ją Waszej uwadze, ze względu na bogatą tematykę. Zagadnienia poruszane w trakcie 3 dni to KRAJOBRAZ czyli:

Kreatywne technologie
Rewitalizacja
Audyt krajobrazowy
Jakość życia
Oddziaływanie przedsięwzięć na krajobraz
Bioróżnorodność
Remediacja
Adaptacja do zmian klimatu
Zielona infrastruktura

Gdzie szukać informacji?

Więcej informacji nt. XXI Forum Architektury Krajobrazu znajdziecie na stronie internetowej www.forumxxi.pl

Nie przegapcie terminu nadsyłania abstraktów – upływa już 15 czerwca !