Grow Green także w Polsce!

Wrocław jest jednym z siedmiu miast partnerskich, które zostały wyłonione do udziału w projekcie Grow Green. Celem projektu jest budowanie adaptacyjności miast, jako odpowiedź na postępujące zmiany klimatu, którym współczesne miasta muszą stawiać czoła.

Czym jest Grow Green?

Grow Green to pięcioletni projekt partnerstwa na rzecz zazieleniania miast, w celu poprawy warunków do życia, wdrażania trwałego i zrównoważonego rozwoju a także zwiększania możliwości rozwoju przedsiębiorczości.

Kto jest beneficjentem projektu?

Pilotażowe działania zostaną przygotowane i wdrożone w czterech miastach położonych w Europie i Azji. Wśród nich jest: Manchester (Wlk. Bryt.), Walencja (Włochy), Wrocław oraz Wuhan (Chiny).

Miasta europejskie zostały sparowane z miastami towarzyszącymi, które mierzą się z podobnymi zagrożeniami klimatycznymi. W taki oto sposób, powstały 3 pary miast kooperujących, których współpraca ma skutkować wypracowaniem strategii bazującej na NBS (Nature Based Solutions) czyli rozwiązaniach opartych na przyrodzie. Te pary to:

  • Manchester i Brest (Francja),
  • Walencja i Zadar (Chorwacja),
  • Wrocław i Modena (Włochy).

Grow Green – cele projektu

Zagadnienia nad którymi miasta będą pracować to w głównej mierze przeciwdziałanie falom upałów, czy stworzenie modelu odpowiedzialnego za zarządzanie wodą w mieście. Cały projekt jest podzielony na kilka kluczowych etapów, a wypracowane rozwiązania mają posłużyć także innym miastom, które będą mogły czerpać wiedzę z doświadczenia miast partnerskich. Zdobywanie wiedzy i doświadczenia, a także ich transfer, będą doskonałą podstawą do kreowania nowych strategii miejskich, opartych na schemacie współpracy pomiędzy różnymi grupami aktorów uczestniczących w procesach miastotwórczych.

Trwały rozwój miast – NBS!

Głównym wyzwaniem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań dla miast, które poprzez zastosowanie NBS będą miejscami przyjaznymi do życia, łączącymi w harmonijną całość ludzi, środowisko oraz gospodarkę – zgodnie z ideą sustainable development.

Jednym z rozwiązań NBS są ogrody deszczowe, o których możecie przeczytań na stronie Fundacji Sendzimira. Zachęcamy do lektury jak również do zapoznania się z realizacjami wykonanymi przy udziale Fundacji Sendzimira n.p. w ramach projektu „Warszawa chwyta wodę!”.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

  1. www.growgreenproject.eu
  2. www.wroclaw.pl/growgreen
  3. www.wroclaw.pl/srodowisko/grow-green-dla-mieszkancow