Kraków buduje pasywnie

Jeśli interesujecie się pasywnym budownictwem, to w wakacje musicie odwiedzić Kraków. Tam urząd miasta postanowił stworzyć klub kultury, który będzie modelowym przykładem budownictwa pasywnego. W lipcu mają zakończyć się wszelkie prace wykończeniowe – jak przekonuje Zarząd Inwestycji Miejskich.

Budownictwo pasywne – o co chodzi?

Technologie energooszczędne podbijają rynek światowy od dłuższego czasu. Oczywistym krokiem było wprowadzenie energooszczędności także w budownictwie. Budynki pasywne to najnowsza generacja budynków energooszczędnych[1]. W głównej mierze chodzi tu o oszczędności związane z potrzebną do ogrzewania budynku energią. Zmiany jakie można zaobserwować na poniższym wykresie, ukazują o jakim stopniu oszczędności jest mowa.

Wykres 1. Zestawienie kosztów eksploatacji i utrzymania budynków w zależności od technologii w jakiej zostały postawione

Źródło: http://www.pibp.pl/?page_id=297

Ponadto materiały zastosowane przy budowie tego typu obiektów, pełnią wiele funkcji. Np. to od budulca i konstrukcji zależy, czy będziemy potrzebowali dodatkowego – aktywnego źródła ciepła. Dobrze zaprojektowany budynek, pozwala na rezygnację z tradycyjnego źródła ciepła, co dodatnio wpływa na nakład środków, które w budynek następnie musimy łożyć. To dzięki temu zawdzięcza on swoją nazwę. Nie pobiera, ale też nie generuje do otoczenia strat ciepła[2]. Oczywiście budynek pasywny to nie tylko zmiany systemy ogrzewania, ale jest to najważniejsza cecha jaką budownictwo pasywne posiada. Aby w pełni czerpać korzyści z rozsądnie wybudowanego budynku energooszczędnego, nie wystarczy modyfikacja konstrukcji – zmianie muszą ulec także nawyki związane z jego eksploatacją.

Klub Kultury „Kantorowice”

Koncepcję architektoniczną Klubu Kultury „Kantorowice” stworzyło biuro Perspektywa Pracownia Projektowa, a projekt posłużył do dalszych prac projektantom z biura Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach[3].

Co ciekawe projekt nowego obiektu nie koliduje z dotychczasowym zagospodarowaniem terenu – nie zostanie wycięte żadne drzewo, a ogród społecznościowy stworzony w ramach projektu „Ogrody Nowej Huty” nadal będzie mógł cieszyć mieszkańców. Tak stworzony budynek pozwala także na oszczędności z tytułu niższego zapotrzebowania na energię cieplną, ponieważ w przypadku budownictwa pasywnego jest to zaledwie 15 kWh/m2 w ciągu roku, podczas gdy budynek energooszczędny potrzebuje aż 4 razy więcej energii.

Jakie korzyści z tego tytułu płyną dla miasta?

  • Społeczne – mieszkańcy zyskają przestrzeń nowej jakości, która podniesie ofertę kulturalną obszaru,
  • Ekonomiczne – oszczędności dla budżetu miasta, wprowadzanie nowych standardów budownictwa miejskiego,
  • Przyrodnicze i przestrzenne – dostosowanie powstającej infrastruktury do istniejącego zagospodarowania terenu,
  • Kulturowe – miejsce które wytworzy się dzięki nowemu obiektowi, pozwoli na rozwijanie zainteresowań i talentów a także na integrację lokalnej społeczności,
  • Instytucjonalne – budynek stworzony w oparciu o zrównoważone technologie, może stanowić modelowe rozwiązanie – wzór do naśladowania dla inwestorów.

[1] http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/ogrzewanie-sloneczne/ dostęp z dn. 6/03/2018

[2] http://www.pibp.pl/?page_id=297 dostęp z dn. 6/03/2018

[3] http://zim.krakow.pl/kantorowicach-powstaje-pasywny-klub-kultury/ dostęp z dn. 6/03/2018