Standardy związane z pielęgnacją i dostępnością zieleni w mieście – raport z warsztatu

Przedstawiamy raport podsumowujący drugie międzysektorowe warsztaty skierowane do urzędników zarządzających zielenią miejską.Warsztat odbył się w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach„, 23.11.2017 roku w Warszawie.

Uczestnicy warsztatu – przedstawiciele zarządów zieleni i innych jednostek zaangażowanych w ten proces z Gdańska, Krakowa, Łodzi, Tychów, Warszawy i Wrocławia analizowali wyzwania związane z pielęgnacją zieleni miejskiej oraz możliwości wykorzystania standardów dostępności terenów zieleni w zarządzaniu miastem.

Efekty warsztatów zostały podsumowane w raporcie, który stanowił punkt wyjścia do dalszych prac przedstawicieli miast partnerskich w ramach projektu nad rozwiązaniami wyzwań zarządzania zielenią miejską.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.