Jak angażować mieszkańców i z jakich danych korzystać w zarządzaniu zielenią – raport z warsztatu

Przedstawiamy raport podsumowujący pierwsze międzysektorowe warsztaty skierowane do urzędników zarządzających zielenią miejską.Warsztat odbył się w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach„, 28 września 2017 r. w Krakowie.

Uczestnicy warsztatu –  przedstawiciele zarządów zieleni i innych jednostek zaangażowanych w ten proces z Jaworzna, Krakowa, Łodzi, Tychów, Warszawy i Wrocławia spotkali się, by podzielić się doświadczeniem i dobrymi praktykami. W ramach pierwszych warsztatów debatowali nad dwoma istotnymi wyzwaniami – partycypacją mieszkańców oraz wykorzystaniem danych do zarządzania zielenią miejską.

Efekty warsztatów zostały podsumowane w raporcie, który stanowił punkt wyjścia do dalszych prac przedstawicieli miast partnerskich w ramach projektu nad rozwiązaniami wyzwań zarządzania zielenią miejską.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.