Błękitno-zielona infrastruktura wkracza do miast!

Błękitno-zielona infrastruktura choć stanowi doskonały sposób na przeciwdziałanie zmianom klimatu, bardzo powoli wkracza do polskich miast.

Nadal daleko nam do systemowego podejścia i rozwiązań, budujących spójny system terenów zieleni, ale coraz częściej pojawiają się niewielkie obiekty. Jednym z przykładów mogą być ogrody deszczowe, które  oferują mieszkańcom miast wiele cennych usług ekosystemów, redukując ryzyko lokalnych podtopień. Jak je tworzyć i dlaczego warto to robić  można przeczytać tutaj. Zastosowane w ogrodach rośliny hydrofitowe oraz budowa samego ogrodu (warstwy żwiru i piasku) powodują usuwanie zanieczyszczeń z  przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów. Dodatkowo dzięki ogrodom deszczowym mniej wody trafia z powierzchni nieprzepuszczalnych (chodniki, ulice, parkingi, place) do kanalizacji, rośliny zatrzymują ją, zwiększając w ten sposób retencję krajobrazową.

O podejściu do wody w mieście, zarządzaniu nią, o roli miejskich ekosystemów wodnych w kształtowaniu zrównoważonego miasta, oraz ich wpływie na jakość życia mieszkańców można przeczytać w magazynie „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania. Woda w mieście„. Natomiast konkretne przykłady dobrych praktyk, zagospodarowania przestrzeni miejskiej wykorzystującego wodę deszczową można znaleźć w artykule „Dobre praktyki zarządzania wodą deszczową w miastach„.

W ostatnim czasie Fundacja Sendzimira uczestniczyła w powstaniu wielu takich obiektów, głównie zlokalizowanych w Warszawie, w ramach projektu „Warszawa Chwyta Wodę„. Powstałe ogrody deszczowe w gruncie oraz w pojemniku przy szkołach można obejrzeć na naszym Facebooku, m.in. tutaj.

Niedawno powstałą instalacją jest też innowacyjne rozwiązanie przy drodze – tzw. rondo infiltrujące, które stworzyliśmy w Markach pod Warszawą. U zbiegu ulic Sowińskiego, Zajączka i Sportowej podczas remontu, ulice zostały sprofilowane tak, żeby woda opadowa spływała do istniejących studzienek, jak również do zagłębionego ronda. Pozwala to na oczyszczenie wody przez rośliny i odciążenie systemu kanalizacyjnego.

Mamy nadzieję, że błękitno-zielona infrastruktura coraz częściej i na większą skalę będzie wprowadzana do polskich miast, jako sposób na adaptację do zmian klimatu!