Zielone torowiska w miastach

Coraz bardziej popularne staje się zazielenianie torowisk w miastach. W Warszawie istnieje obecnie 19 km zielonych torów, a w ciągu najbliższych 5 lat liczba ta wzrośnie do 30 km. Co dają nam zielone tory?

Torowiska obsiane trawą to dodatkowe tereny zieleni, obszary przepuszczalne w miastach. Przeprowadzone badania wykazują, że zielone torowiska zatrzymują na danym obszarze do 50-70% rocznego opadu (latem do 90% wody deszczowej), przyczyniając się do odciążenia systemu kanalizacyjnego w miastach i tym samym wpływając na zmniejszenie lokalnych podtopień, występujących po coraz częściej występujących nawalnych deszczach. Jest to jeden z przykładów dobrych praktyk, stosowanych przez miasta na całym świecie (pierwsze zielone torowiska założone zostały w Liverpoolu w 1924 r.!), do walki z pogłębiającymi się zmianami klimatu.

Zielone torowiska to również obniżenie się temperatury w najbliższym otoczeniu, a więc zmniejszenie efekty tzn. ‘wyspy ciepła’. Trawnik, mający mniejszą pojemność cieplną w porównaniu z asfaltem czy betonem, w okresie letnim może obniżyć temperaturę szyn nawet o 20°C, a powietrza nawet o 10°C.

Torowiska obsiane trawą to również sposób na zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza (poprzez pochłanianie przez zieleń drobnego pyłu), ale i na obniżenie hałasu w mieście. Natężenie dźwięku na zielonym torowisku, w porównaniu do hałasu generowanego przez koła na szynach położonych na podsypce bez trawy, jest mniejsze o 3 do 5 dB!

Nie można zapomnieć o czwartym, ale też ważnym z perspektywy odbiorcy aspekcie – zielone torowiska są po prostu ładne i zwiększają estetykę przestrzeni miejskiej!

Jak widać zielone torowiska są odpowiedzią na wiele problemów, z którymi walczą obecnie miasta. Oczywiście ich zakładanie wiąże się z kosztami pielęgnacji (głównie związanymi z koszeniem), jednak korzyści jakie dostarcza nam tak proste rozwiązanie, jak obsianie trawami torowisk jest nieporównywalne!

 

Źródło: „Zazielenianie torowisk tramwajowych”, P. Domański, 2016, „Zieleń Miejska” nr 02 (106)