Konferencja „Drzewa-przyszłość miast”

8 września w Krakowie ZZM organizuje konferencję „Drzewa-przyszłość miast. Nowe rozwiązania i adaptacja w przestrzeni miejskiej.”

Konferencja dotyczyć będzie m.in. perspektyw sadzenia dużych drzew w miastach, norm jakościowych materiału szkółkarskiego, adaptacji posadzonych drzew, gwarancji na sadzone drzewa, bezinwazyjnych badań drzew w mieście czy inwentaryzacji drzew z wykorzystaniem systemów GIS.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Więcej informacji tutaj
Formularz zgłoszeniowy