Konkurs urbanistyczno-architektoniczny w Krakowie!

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania północnej części Parku Rzecznego Aleksandry w Krakowie!

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla przedsięwzięcia będącego jego przedmiotem – koncepcji zagospodarowania północnej części parku rzecznego Aleksandry, położonego w Krakowie w obrębie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim, przy ul. Erazma Jerzmanowskiego. ZZM oczekuje współczesnych rozwiązań projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu przestrzennego oraz walorów przyrodniczych parku.

Zakłada się, że prace konkursowe uwzględniać będą szczególny charakter miejsca, związany z kontekstem przestrzennym i formą jego wykorzystywania. Obecnie teren stanowi obszar koryta Potoku Bieżanowskiego oraz jego otoczenie. Założeniem jest renaturyzacja koryta rzecznego, kształtowanie przestrzeni o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych odpowiadających na potrzeby użytkowników.

Ważne terminy:

Termin składania pytań do regulaminu konkursu 11.09.2017 r.
Termin publikacji odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu do 15.09.2017 r.
Termin składania prac konkursowych 31.10.2016 r. do godziny 14:30.
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy
pokonkursowej 09.11.2016 r.

Więcej informacji: http://zzm.krakow.pl/aktualnosci/367-konkurs-na-zagospodarowanie-parku-rzecznego-aleksandry.html