Walka z nielegalnymi wycinkami

Po wejściu nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody, od początku roku miasta notują liczne wycinki drzew, wykonywane częściowo zgodnie z nowelizacją. Jednak część wycinek jest nielegalna. Jak miasta z nimi sobie radzą?

Po zmianach w Ustawie o Ochronie Przyrody wiele miast na różne sposoby próbowało sobie radzić, żeby zatrzymać masową wycinkę drzew. Gminy prosiły mieszkańców o zgłaszanie wycinek, inne wprowadzały programy informacyjno-edukacyjne i akcje sadzenia drzew lub rozdawania mieszkańcom sadzonek. W Łodzi miasto nałożyło na właściciela terenu karę w wysokości 15 mln złotych, za nielegalną wycinkę 153 drzew (w tym ponad 90 dębów i ponad 50 brzóz). Mimo, że sprawa jest w postępowaniu, nałożenie kary pokazuje, że zmiana prawa nie oznacza, że każdy może dowolnie i bezkarnie wycinać drzewa.

nałożonych karach mówił m.in. Michał Baryła, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Łodzi.