Nowe trendy w tworzeniu zielonych przestrzeni

Dlaczego coraz częściej współczesne miasta kreują nowoczesne ale zarazem zielone przestrzenie?

Tereny pod nie przeznaczone znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach, czasem łączą w sobie wiele funkcji i tym samym stają się przestrzenią, w której ludzie czują się bezpiecznie i po prostu dobrze. Są to miejsca popularne  wśród mieszkańców ale również wśród turystów. Cieszące się powodzeniem obiekty turystyczne, zabytki architektury, bogate dziedzictwo kulturowe – nie są już wyróżnikami świadczącymi o wartości danego miejsca. Współcześnie, elementem wpływającym na pozycję danego miasta stają się atrakcyjne przestrzenie publiczne. Ludzie nie chcą przebywać ani mieszkać w szarych ścianach, stąpać po brukowych kostkach, wypoczywać w otoczeniu betonu. Zmienia się definicja pożądanej przestrzeni miejskiej. To mieszkańcy stają się decydentami, wskazują kierunki, w których miasto powinno się rozwijać. Nareszcie zaczynamy odczuwać, że miasto rzeczywiście jest dla ludzi. Zazielenianie starych wiaduktów i mostów, przeobrażanie parkingów w oazy zieleni czy tworzenie trampolin i miejsc ogólnodostępnych na wysokości koron drzew wysokich, a co ciekawe zagospodarowywanie zielenią także rzek (parki na rzece) to nowe trendy wplatania zielni w tkankę zurbanizowaną. Przestrzenie miejskie otwierają się na spędzanie w nich czasu wolnego. Zachęcają formą, jakością i oryginalnością. Powstaje tylko pytanie, na ile są to działania wymierzone w mieszkańców, na ile zorientowany na zysk marketing (tworzenie zielonych galerii handlowych zamkniętych pod szczelną kopułą) a na ile kolejne pole do wywoływania gentryfikacji.

O projektach ‚zielonych’ przestrzeni publicznej: Park w Stambuleprojekt w Seulu